764. szám Vers

Damoklész kardja alatt szonettciklus

Szerző:
FUIT
*
Az ismeretlennek
Sajnos megint parádét rendeznek:
a liget elé csődülő csőcselék
mind fiatal, életunt és nyegle.

Vedelnek, majd jöhet a csőrepedés
a fák s bokrok közt: vizelnek hosszan
és annyit, hogy a fa majd’ megroppan
a dülöngélőktől s fejük oly nehéz!

Kedvenc helyemen; éppen itt a sírnál
is van egy: iszik a hantra állva:
válla a kőnek dől, álla fákra
bök, állat! s száját elhagyja egy kis nyál...

Fiam! gyarló talpad alatt e holt
névtelenül is több s belőled, tisztán
látom, nem marad még annyi se: volt.

*A városligetben van egy sír, amelyben egy magát megnevezni nem kívánó, réges-régen élt ügyvéd
nyugszik. Az ügyvéd a végrendeletében hagyományt juttatott el a városnak, és cserébe csak annyit kért,
hogy a városligetben temessék el névtelenül, és a sírkövére csak annyit véssenek: FUIT – VOLT. Nagy
hatással volt rám ez a felírat. A XIX. századi Magyarországon egy ügyvéd nem lehetett akárki. Sokat
gondolok erre a nevét halála után eldobó emberre, és arra, hogy vajon milyen érzelmi kötődései lehettek
a várost akkoriban kívülről övező ligethez?

Kapcsolódó írások