400. szám Széppróza

Mária Hálószobája (abszurd esszé)

Szerző:

egyes meg nem nevezett ám mértékadó titkosszolgálati források szerint monsieur pouchkine nem halt bele a párbajba túlélte felépült sebeiből meggyógyult és az orosz birodalom gyarmatügyi minisztériumának felfedezésügyi főosztályát vezette korai nyugdíjazásáig ő fedezte fel alaszkát és ő találta fel a spanyolviaszt ezzel örökre beírta nevét az északi félteke dicsőségkönyvébe de a déli féltekén is maradandót alkotott ő fedezte fel a péntek-szigeteket feltalálta az innen elnevezett péntekmártást amelyet böjti ételekhez fogyasztottak a bennszülöttek továbbá az ő találmánya az úgynevezett miszszionárius póz amelyet jómaga is szorgalmasan gyakorolt állítólag több mint százegy szerelmi áldozata volt és egyik sem pöttyös legfeljebb szeplős…
de nemcsak saját nemi élete érdekelte intenzíven foglalkozott mások szexualitásával is például az ács édesanyjáéval is…
alekszandr szergejevics puskin 1821 áprilisában még diákkorában írt egy rendkívül merész poémát amelyet később letagadott de a tudósok egybehangzó véleménye szerint a szerzőség nem kérdéses magyar nyelven az elbeszélő költemények között olvashatjuk a művet mária a csinos vonzó fiatal zsidó leány férjhez ment egy idős impotens ácsmesterhez akinek csak egy cselédre volt szüksége isten kiválasztván őt az emberfia édesanyjának szerepére a földre küldte gábriel arkangyalt hogy közölje vele a jó hírt…
sátán értesülvén isten tervéről felkerekedik elsőként érkezik a színhelyre elcsábítja máriát és elveszi a szüzességét gábriel elkésik de azért elzavarja sátánt és ő is magáévá teszi az ifjú lányt aki egyébként is alig várja az arkangyalt ugyanis egy látomás keretében már találkoztak reggelre befut az isten is egy galamb képében és ő is közösül a lánnyal abban a hitben hogy ő lesz jézus apja mária csak ámul és bámul és számol: ágyin dvá tri és nem érti az egészet mi pedig kétségek közt vergődünk az apaság jogát illetően…

hiszi a piszi?
aki nem hiszi, járjon utána!

2009 szeptember, második díj

Kapcsolódó írások