387. szám Vers

Egy költőnőnek-ciklus IX/1

Szerző:

Nemes Nagy Ágnes
Utazás
(3,szakasz)
Hajnal

És egy világot.
Helyükön, a hegyek.
Nagy fák alatt kicsiny szerelmesek,
mély barlangokban bujdokló szavak,
vízben, virágban visszhangozzanak
s a tengerből már felmerüljenek,
mint hajnalodó, biztos szigetek,
kinek a pálmák és kinek a nap
s a költőnek a születő szavak.

A  H A J N A L
IX/1.

…és egy világot helyükön, a hegyek
megmozdulnak, lassú udvarlással
összehajlanak, bezárják a sebet

és a szakadék halommá merevül,
vagy hanttá. Szikla, por kavargásban
izzik napunk néma pazarlásban,
tűzkorongján varjak serege repül.

És a csönd egy lélekké nemesül
két testben, majd közösen utat ásnak
mély bánatnak, munkának, mulatásnak.
Mert minden magány részeg egyedül

s ki segít föl, ha egyszer elesel
s minket, ha majd időnk végén elásnak
nagy fák alatt, kicsiny szerelmesek?…

Kapcsolódó írások