373. szám Riport

Életről és halálról 1. rész

Szerző:

Minél idősebb valaki, annál gyakrabban jut eszébe az elmúlás gondolata…
A halálról nem vállaljuk fel az őszinte beszédet, akik pedig felvállalják, többnyire félrevezetnek, misztikus ködbe burkolva a témát…
A különféle vallások és szekták feltételeket szabnak a halál utáni örök élet elnyeréséhez; leginkább azt, hogy a felekezet elvárásainak megfelelj!
Mi is a teendőnk? „Mária üzenete a világnak” világos beszédével sokat segít, hogyan is gondolkodjunk… Ebből szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot:
Dobjátok ki magatokból azokat az érzéseket, amelyek megölik a lelket:  félelmet, haragot,  irigységet, féltékenységet, gyűlöletet, előítéleteket és a többieket. Térjetek vissza Istenhez! Szívünkben, lelkünkben keressük őt.
Ez az egyetlen hely, ahol Istent megtalálhatjátok, nem a szertartásban, a vallásban, a viselkedésben. Istent önmagatokban keressétek!
Ne hagyjátok, hogy a papok,  prédikátorok egyengessék utatokat. Istent nem lehet pénzzel megvásárolni! Felejtsétek el ezeket a hiú megoldásokat.  Istennek nincs szüksége erőszakos, útszéli prédikációkra, nincs szüksége hangos, templomi prédikációkra sem. Nem érdekli, hogyan öltözködtök. Mindezek embertől és nem Istentől való dolgok”
Fordulj vissza Istenhez, hogy válaszoljon imáidra. Semmi titok nincs körülötte. Ezt a világegyetemet Ő teremtette összes törvényeivel együtt.
A háború, a félelem, a szegénység, a közömbösség, a tudatlanság, mindenfajta túlkapások, a mennyországról, Istenről és Jézusról szóló viták, mind Istennek nem tetsző dolgok! Isten nem örül azoknak, akik meg akarják mondani másoknak, mit akar Isten…
„Ő azt üzeni nekünk, árasszátok el egymást, és ezt a gyönyörű világot reménnyel, szeretettel és gondoskodással.
Függetlenül attól, hogy mi történik veletek a Földön, életetek tovább folytatódik. A fizikai halál nem az élet vége; Amikor fizikailag meghalsz, tulajdonképpen átjutsz a valóságos világba, ahonnan származol!
Az élet nem a születéssel kezdődik, és nem a halállal végződik; ez egy téveszme az emberek tudatában.
Számos életet éltek meg, – egy időben csak egyet – a szellemi lényetek hatalmasabb, mint ahogy tudjátok, sokféleképpen nevezték már, magasabb én, felettes tudat, sok vallás léleknek hívja. A lélek az az edény, amely a szellemet tartalmazza.  A szellem a lényeg maga, a benned lévő Isteni rész. Ennek a léleknek köszönhetően vagy képes újra és újra testet ölteni.”
A földi lét során semmi különöset nem kell tenned annak érdekében, hogy örök életed legyen, Isten szabadon ajándékoz meg bennünket az örök élettel, hasonlóan ahhoz, ahogyan levegőt vagy bármi mást teremt.
„Az örök élet Isten ajándéka! Azért semmit nem kell tenned, és semmiben nem kell hinned. Már a tiéd! Már eddig is éltél más testben, más nemben, más kultúrában. Ti magatok választottátok kultúrátokat, munkakörötöket, élettársatokat, egyéniségeteket.
Sokkal több vagy fizikai testednél. A te szellemi lényed tehetséges, erős, és olyan értékeket birtokol, amelyek boldoggá és érdekessé tehetik életed.”
Idézet egy másik írásból:
„Sose hallgass azokra az emberekre, akik mindig negatívak és pesszimisták, mert megnyilatkozásaikkal elrabolják a legszebb vágyaidat és reményeidet, amiket a lelkedben hordozol!  Gondolj mindig a szavak erejére, mert bármit hallasz, vagy olvasol, befolyásolja tetteidet. Légy Optimista! Légy egyszerűen süket, ha valaki azt mondja, nem tudod megvalósítani álmaidat!”

Mária azt tanácsolja:
„Sokkal több tudás, bölcsesség és intelligencia rejtőzik bennetek – imádkozz Istenhez, hogy hozza felszínre ezeket!  Mindenkinek meg kell tanulnia fegyelmezni gondolatait!  Szabaduljatok meg a félelemtől, az aggodalomtól, és a gyűlölködéstől, ami elmétekben van!  Életeteket olyan elvek szerint éljétek, amelyek leginkább jellemzik Istent; Szeretet, Remény, Béke, Erő, Gyengédség, Hit, Jóság.  Fizikai halálotok után ez lesz a ti valóságotok!
Fizikai halálunk után szellemi lényünk mindent a felszínre hoz, kijavítani is nekünk kell mindent! Mi vagyunk önmagunk bírái. Saját szellemi lényünk bírálja el, hogy a legutóbbi élet miként segített nekünk a tanulásban, mely döntéseinken kell javítanunk és hogyan.
Ébredjünk tudatára az esélynek, amelyet a földi élethez, és a szellemi gyarapodáshoz kaptunk!
Amint tudatossá válsz és keresed Istent szívedben és elmédben, kérdéseidre jönni fognak a válaszok!
Szakítsatok időt imádkozásra, és meditációra! Gondolataitok és cselekedeteitek az Isteni igazságok szerint működjenek. Értékeljétek ennek a bolygónak a szépségét; imádkozzatok a világért, a bolygóért, a nemzetért, imádkozzatok, hogy legyen béke a világ vezetőinek szívében, lelkében…
„Létezik egy hely, ahová a fizikai halál után mindenki visszatér. Nem létezik külön mennyország a katolikusoknak, a buddhistáknak, vagy a muzulmánok számára. Istenben mindannyian egy család vagyunk!  Mindannyiunkat ő teremtett.  Az emberiség fogalmai szerint gondolkodjatok. Imádkozzatok minden emberért, az egész világért!”
Mi földi emberek és mindazok, akik más világokban más bolygókon, más síkokon, és dimenziókban élünk, egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk.

Kapcsolódó írások