580. szám Vers

Öregkor

By
Mind többet lát az emberahogy múlnak az évek,s így lesz, évről-évre gazdagabbanévről-évre szegényebbés szegényebben, évről-évre így leszmégis gazdagabb…Az idő hűtlen vendég, búcsú nélkülmegy el, de ajándéka megmarad.

Most itt állok birodalmad küszöbén,s már érzem pincéd hideg dohát.Hát mit adsz a belépőnek – ecetet, óbort,tán még néhány csodát?Mivel jössz öregkor, mi vár tárnáidban?Tán csak elborult agy kóros dühe-mérge,tán jámbor hülyék szelíd révedésevagy bölcs aggok szilárd, acélos kedélye?

Mit hozol öregkor?Van, aki szélütötten, lábát dobálva jár,szeme kidülled, botjával hadonászik,s mocskos szavakkal átkozza fiait;van, aki lomhán a fal mellett kuporog,arcát legyek lepik, mellére nyál csorog,s van sunyi képű szatír, aki a múltöröméért lihegve gyermekeket ront meg,s ismét más – bár majdnem éhen hal –koplal a pénze fölött.

Istenem, és még mennyi más,eszement, beteg mániás!Élőhalottak, élve rothadók– ez tán az élet legnehezebb szaka –lassan körülleng bennünketelmúlásunk penetráns szaga.

Hová lett az ifjú test, az ifjú értelem?!Elmúlt minden, nem maradt semmi más,a pusztulás lassan építi bennünktengeralatti korallzátonyát.

S milyen szigeten fogunk kuporogni,csodát remélve a visszatérő Hold alatt?Milyen sose jövő hajóra várunk?Válasz nincs; a kérdés volt, vanés örökre megmarad.

Nem tudom;de mielőtt leszáll a köd,megint csak rád emlékezem:úgy voltál mindig legközelebb,ha távol voltál tőlem,mert Tőled voltam távol,és távol is Veled;és egyre üresebb lettem minden hiányodtól,és a távolság ellenéreegyre teljesebb.

2016 Augusztus verse

You may also like