696. szám Vers

Nem vagyok próféta…

By

Nem vagyok próféta, sem igaz, se hamis.
Hitem van, mit ugyan, hogy vallanék meg?!
Hisz remény csupán. Vágy. Kósza ötlet.

Dogmává nem aljasult holmi mende-monda.
Századok, évezredek sarától mentes,
ideák véres mocska rá nem tapad.
Se némi nyál, vagy más testnedv.

Kalapban eszem, vagy főfedetlen,
büntetetlenül rám senki se szólhat.
Nyakamban nem hordok láncon keresztet,
se más bitót, vagy más helyett terhet.

Imára kezem nem kulcsolom,
a lopott biciklit nem veszem meg,
ha elestél vele, fölsegítelek.

You may also like