515. szám Vers

Ments meg Uram, kérlek!

By
Az elbizakodottaktól, a kétségbeesőktől,
a szerénységtől, reménykedőktől, gazdagságtól;
szeretettől, áltatástól, gyűlölettől;
szerelemtől, szenvedélytől, csalódástól;

A gonoszoktól, túl-jóságtól, a jóakaróktól;
vétkezőktől,  bűnösöktől, bűntelenek(?)től;
szenvedélybetegségtől; s alkohol,  nikotin,
gyógyszer, kábítószerek rabjaitól;

A gyávaságtól, bátorságtól, merészségtől;
alantas vágytól, bűnös hajlamtól, veszettségtől;
elégedetlenségtől, kérkedéstől, depressziótól;

A hajléktalanságtól, otthon hiányának érzésétől,
testi-lelki nyomortól, leépüléstől, betegségektől;
sajnálkozástól, szánakozóktól, testi-lelki rokkantságtól;
irigységtől, a mindent megvilágító fénytől;
sötétségtől, lelki-vakságtól, önhittségtől;

A felelőtlenségtől, felelősségtől való félelemtől,
semmittevéstől, tévelygéstől,  boldogtalanságtól,
nagy boldogságtól, mámortól; csatározásoktól,
viszálykodásoktól, háborúskodástól,
háború borzalmaitól, Ments meg, Uram, kérlek!

Ám, add meg Uram, jóságos Atyám;
A látás, a hallás, a beszéd, a mozgás,
a hit, a közösség, a család, az összetartozás,
s álom és ébrenlét egyszerű örömeit! Ámen!

Dicsőség Neked, Uram, Istenem, mert;
Te vagy az Út, Igazság, Irgalmasság és az Élet.
S mert a Te jóságodban bízva tudom csak járni utamat,
melyet kijelöltél számomra, s végezni feladatomat,
mellyel családom, s embertársaim életútját is –
a Te segítségeddel tovább egyengethetem! Ámen!

You may also like