Terjesztői szabályzat

1. A lapot csak érvényes terjesztői engedéllyel és igazolvánnyal (kitűzővel) rendelkező személy terjesztheti.

2. A terjesztői engedély a kiállítás napjától hat hónapig érvényes.

3. A terjesztés joga át nem ruházható.

4. A kitűzőt a mindenkori szerkesztőség állítja ki, illetve vonhatja vissza, a kitűző a szerkesztőség tulajdona.

5. Tilos a lapot úttesten terjeszteni.

6. Tilos a lapot ittas állapotban és egyéb, bódító szer hatása alatt terjeszteni.

7. Magánterületen csak a tulajdonos vagy a terület bérlőjének engedélyével terjeszthető a lap.

8. Tilos a lapot erőszakosan terjeszteni.

9. A lap nem koldulási eszköz, azaz a terjesztő az adományért a lapot köteles átadni.

10. A terjesztő környezetében lévő koldusokkal, árusokkal, utcazenészekkel, más terjesztőkkel mindennemű összetűzést kerülni kell.

11. A terjesztés helyszíne csak a terjesztői engedélyben megadott helyszín lehet, tilos más terjesztő helyszínén terjeszteni.

12. A szabályok a terjesztő és a lap érdekeit szolgálják. Aki vét ezek ellen, annak terjesztői engedélye bevonásra kerülhet.