Terjesztői Gyűlés

Terjesztői Gyűlést minden negyedik héten csütörtökön, páros számú lapszámaink megjelenése napján tartunk. E gyűlésen minden regisztrált terjesztőnk jogosult megjelenni, alapvető célunk szerint ezen a fórumon hozzuk nyilvánosságra először terveinket, döntéseinket, a ránk váró feladatokat, beszámolunk eredményeinkről, illetve próbálunk a lehető legtöbb ötletet, visszajelzést begyűjteni a megjelentektől.
A gyűlés fontosságát abban látjuk, hogy a résztvevők erősítik egymást az újságterjesztési szokások javításában, a lap életében a kezdetek óta naponta visszatérő panaszokra válaszul nagy nyilvánosság előtt hangzanak el pozitív példák, melyek újabb és újabb megerősítést jelentenek azoknak, akik már azt gondolják: úgysem fog menni. Célunk, hogy terjesztőink az újság életébe mindinkább bevonjuk, érezzék, hogy egy önmagáért tenni képes közösség tagjai. Összefogásukat saját érdekükben erősítjük, a „fekete terjesztők”, a szabályokat be nem tartók ellen.

Kezdetben a megfelelő időpontválasztás is nehézséget okozott, a résztvevők száma fokozatosan csökkent gyűlésről gyűlésre, szinte annyira, hogy sokan már azzal érveltek, hogy nem jönnek el, mert ilyen kevés emberrel nem érdemes. Tapasztalatunk, hogy nehéz elérni a hajléktalan embereket. Bár osztottunk emlékeztető kártyákat és hirdetőplakátot is készítettünk, mégis kevesekben tudatosult ez a program. De nem szerettük volna feladni. 2007. elejétől megkövesedni látszik az időpont is, minden második lapszámunk megjelenésének napján, közvetlenül a melegedő nyitásakor tartjuk a gyűléseket. A gyűléseken résztvevők számából következtetve (a melegedő méretéhez mérten optimális átlagos húsz fő) ez tűnik a legmegfelelőbbnek. Így sokan részt vesznek a gyűléseken olyanok is, akik elfelejtették volna, vagy nem emlékeztek rá. Pozitív tapasztalatokról, visszajelzésekről számolhatunk be.

Az első gyűléseken probléma volt a kommunikációval is, mindenki a másik szavába vágott, sokan beszéltek egyszerre. Később több terjesztő is megjegyezte, hogy így nehéz értelmesen beszélgetni. Mostanra sem jutottunk el oda, hogy a résztvevők minden esetben türelmesen meghallgassák egymást, igaz – ahogy a parlamenti naplóban látjuk – ez még a nemzet bölcseinek sem sikerül. A kezdeti viszonyok sokat javultak, ma már végig tudunk menni a napirendi pontokon, sőt volt már olyan alkalom is, amikor minden kérdésben határozatot hozott a gyűlés. 2007. tizenkét gyűlésén újratárgyaltuk tizenkét pontos terjesztői szabályzatunk minden részletét, alkalmanként egy-egy pontot. A régihez képest csupán apró részleteiben változó új terjesztői szabályzat 2008. január elsején lépett életbe.

A terjesztők javaslatára megszületett a „Panasz füzet”, melybe leírhatják aktuális problémáikat, véleményeiket azok is, akik nem kívánják ehhez nevüket adni. A panaszok nem maradnak válasz nélkül, heti munkaértekezletünkön kerülnek megválaszolásra, illetve a füzet a Terjesztői Gyűléseken is előkerül. A terjesztők által felszlogenezett (Terjesztők vagyunk, nem koldusok!) póló gyártásának ötlete is a Terjesztői Gyűléseken született meg Szintén szerepet játszottak a Terjesztői Gyűléseken résztvevők észrevételei a láthatósági mellény kialakításában. Ma mindkét ruhadarabot igényelheti bármely érvényes engedéllyel rendelkező terjesztőnk a gyártási árnak megfelelő összegű letéti díjért.

Lapunkban apróhirdetési rovat indult – szintén a terjesztők kívánalmára –, melyben minden regisztrált terjesztő ingyenesen adhatja fel hirdetését az olvasók számára, szabadon választott témában, ingyen. Új rovatunk első tizenöt hónapja során sikerrel jelent már meg munkahely- és társkereső hirdetés, de kerestek és kaptak többek közt albérletet, mecénást, zongorát, kötőtűt és gobelin-kellékeket is.