692. szám Széppróza

A NIBELUNG-LAKÓPARK

By

Fantázia Richard Wagner nyomán – részlet

SZEMÉLYEK

URD, a Volt
VERDANDI, a Való bemondónők a Norna Networknél
SKULD, AZ, AMI LESZ
A RENDEZŐ (a további részekben Hagent alakító színész játssza)
EGY BETELEFONÁLÓ (a második részben Freit alakító színész hangja)
A WORMSI GYERMEKKÓRUS (felvételről)
Játszódik Wormsban, a kétezres évek elején

ELSŐ JELENET

(Urd, Verdandi és Skuld a Norna Network hírtelevízió stúdiójában. Urd és Skuld az asztalaiknál ülnek, Verdandi a nézőtérrel szemközt áll. Urd erős negyvenes, Verdandi harminc körül, Skuld húszon innen. Három operatőr áll a kamerák mögött. Baloldalt egy sms-üzenőfal sötét képernyői. A hátsó színfalra helyezett nagy projektoron Worms belvárosának látképe tűnik föl; előbb a Rajna felől, majd a központ utcáit és tereit látjuk, álló kamerával rögzített képeken, lassan csordogáló, késő hajnali forgalommal, fantáziadús, de mértéktartó kivilágításban. A hidak, felhőkarcolók és keskeny parksávok vízfelületen tükröződő fénye. Ugyanezeket a városképeket mutatják a stúdió képernyői, a stúdióbelsőkkel váltakozva)

URD: Verdandi, mondd, miféle fény hull miféle tájra?
VERDANDI: Wormsból Walhallt varázsol a közvilágítás.
SKULD: Sok hideglelős fénypont lehet-e Loge lángja?
VERDANDI: A Fővilágosító helyére nem lép bárki más.
URD: Míg Donner váltja Logét: a számlákat ki állja?
SKULD: Wotanhoz tartozik a tartományimázs.
VERDANDI: A Nagy Globalizátor kormányoz, s míg te alszol,
Kiválasztom betűit az online áradatból. (Urd felé fordul)
Mintha sorsot sodornál Wotan színe előtt,
Úgy gombolyítsd a szálat, mely minket összeköt!
URD: Ne ejtsd el, vedd föl újra távközlés fonalát,
Röppentsd föl téli pletykánk, és gyorsan mondd tovább:
Tudod-e, hol a központ a tágas tartományban?
Hová bocsátja Loge a fénykor fénykörét?

(Az inzerten a Rajnapark központi tere látható a sziklakerttel és a kőrisligettel)
SKULD: Ahol kőrisfa áll, ott a színarany közép –
A hópárnázta parkban ádventi félhomály van.
A RENDEZŐ HANGJA: Lássuk a bejátszást, gyerekek. A Kőrisdal.
WORMSI GYERMEKKÓRUS: (felvételről. A Dóm oltára előtt énekelnek)
Gyökérzetét a férgek
Falánk kis garmadája
Roncsolta, fúrta, rágta;
Az élősdi sereglet
Csapását kiheverte:
Megújult és egész lett!
Bölcsesség kútfejénél
Áll, s napról-napra lesz szebb;
Bár zúzmarás időt él,
De nedveket keringtet.
Sok hótaglózta ága
Kandallók téli tápja
Nem lehet már soha;
Sebeiből fölépül,
És sohasem szelídül
Asztallappá a fa.
VERDANDI: A teuton tejútról Wotan ha letekint,
Hajnalban szívderítő képet láthat megint:
Ébred a Rajna partján a nagy szilíciumvölgy.
A kőrisek köré a sudár sugarú kört
Wotan körzője húzta; s mi titkos álma volt –
Fölépítette Wormsban a Fafner & Fasolt…
SKULD: A bulváron végigfut a fejedelmi hajnal,
S az égen egy kövérkés reklám-léggömb lebeg.
A Part Lelkét köszöntse háromszólamú kardal,
Mert új Nap döfte át a kobaltszínű eget!
(a kamera elindul Worms utcáin)
A városra tekintek: szivárványos a távlat:
Rengeteg napsütötte, világos, tiszta sor!
Köszöntjük, aki értünk mindenkor szavatol,
Aki mozgásban tartja napunkat s éjszakánkat.
URD: A földből gomba módra vajszínű házsorok
Nőnek ki; félezernyi toronydaru forog
A Friedrichstadt szívében, s benépesítik Wormsot
A gazdaság égboltját tartó, tűhegynyi tornyok;
A működés teljét, a virágzást látni jó:
A Big Bang évét éli az agglomeráció.
SKULD: Ünneplünk, Worms-Wotanstadt! Vagyont szül minden évad!
Hogy bővül és gyarapszik a Föld homloka, Észak!
A mélyben gyorsvasút fut, élő potenciál
Jelképe pályaudvar, kohó és terminál.

(A kivetítő Worms látképét mutatja a Network toronyházának erkélyéről)
VERDANDI: (üdvözült mosollyal a kivetítő felé fordul)
Ha kitárjuk a lengőajtót, vakít a látvány:
Az oszlopsor lenyűgöz, székhez szögez a skyline…
Mint néma felkiáltójel: int a Messeturm,
S a tömzsi Erda Tower; s ha szemünk beleun,
Figyeljük épülőfélben lévő kardkeresztjét
A nagy Notung-toronynak; már szinte szerkezetkész
A Gibichung-magasház; a Tőzsdepalotát
Szemléljük, majd az Asgard Bank furcsa fároszát;
Hundingék karcolója neonportált ragyogtat;
Az első kapavágást végzi a FREIA holnap
Egy jófekvésű telken: Piac tér… S így tovább.
A Gazda bekeríti évvégi birtokát.
URD: (elkomorul. Félig magának)
A karcolókra kell majd a legjobban vigyázni…
Olyan törékenyek a Tőke monstranciái!
Az állandó kilengést műszer mutatja: jaj,
Lápként inog alattunk a nedves altalaj!
SKULD: (mosolyog, és rajongva fordul Urdhoz)
…Ahogy te áttekinted a jelent és a múltat,
S átlépsz jövő időbe! – örök orákulum vagy.
Ahogy feszesre fűzöd az ősvilági szálat,
Vesztét végzed a Rajna partján sok büszke várnak;
Hol szálaid befűzöd, ott van Kelet s Nyugat,
És megszakíthatatlan az élő kapcsolat.
URD: (föláll és Skuld mögé lép)
A Nagygöncöl felé egy csinos csomót csavarj,
És úgy sodord a sorsot, mint méltó Erda-sarj!
SKULD: (hátrafordul, és rajongva néz Urdra)
…Behízelgő a hangod: a nézőt tiszteled,
Színesre magyarázod a szürke híreket;
Szaporán szövögetsz, és a mennybolt tetejébe
Fűzöd fény-fonalad, hogy urunk, Wotan, elérje!…
URD: (megsimogatja Skuld kontyát)
Bevett normák szerint a remek nornák a hírből
Történelmet csinálnak –
VERDANDI: (a kamera elé áll a stúdió közepén)
A hírek, apropó.
A Fafner & Fasolt cég mint fővállalkozó
Ma délben kulcsrakészen átadta a Gibich-völgy
Luxuskomplexumát, és a hótakarta part
Szenzációja mától a krémszín Rajnapark.
A RENDEZŐ HANGJA: Egy betelefonáló… De frissek vagyunk.
EGY BETELEFONÁLÓ: Ünneprontó a kérdés… Nem baj. Igaz-e, hogy
Pályáztatás nélkül adták ki ezt a munkát?
A RENDEZŐ HANGJA: Halkítsd le, lécci, összesípolunk!
VERDANDI: (félre)
Hát kellett ez nekünk?!… Egy fenét. Örök tanulság:
A legfelsőbb ügyekről mélyen hallgatni jobb.
URD: (diplomatikusan)
Nem hallottunk ilyesmit.
VERDANDI: Ugyan, ostobaság.
SKULD: (felháborodottan fölpattan)
Ó, széles szalagcímek közt hápogó kacsák!
URD: (félre)
Az F & F helyébe fenét lép egy fakóbbik
Cégecske…
(adásban)
Ejnye, kérem. Wotan is meghatódik
Ilyen szemenszedett hazugság hallatán….
Nyolc pályamű hevert a Walhalla asztalán.
BETELEFONÁLÓ: Wormsban mindenki korrupt!
RENDEZŐ: A fickót kikapcsoljuk.
BETELEFONÁLÓ: (kiabál)
A monopol Wotan
Döntést hoz ostobán,
Még lepénzelni sem kell…
VERDANDI: Hallgattasd már el, ember!!!
BETELEFONÁLÓ: …Imáinkkal beéri. –
(a Betelefonálót elhallgattatják)
URD: Worms még mindig a régi.
VERDANDI: (félre)
Kenőpénz és hazugság, lobbik, hozzá nem értés!
Hja, a közvéleményt meg ótvarként irritálja
Minden sötét kis álhír… Inkább az itt a kérdés,
A hírharang zsinórját melyik szennylap cibálja.
URD: Evezzünk el, húgocskám, derűs oldalvizen.
(fennhangon)
Verdandi, délután te jártál a helyszinen.
Nos, lássuk a bejátszást.
RENDEZŐ: Mindjárt meglesz… igen.

(Verdandi látható a képernyőkön, aki az építkezésről ad helyszíni közvetítést. A kamerák az utca felőli homlokzaton siklanak végig)
VERDANDI:
…Álltunk állványain, és betonkeverői
Közt jártunk szívrepesve: láttuk magasra nőni…
Kadmiumsárga gépek tornyozta gyűrű-vár,
Mely alkonyatkor Loge örökfényében áll:
Gyűrű-rendszer keríti a háromlábú tornyot…
Hihetnénk, odabent most maga Wotan a gondnok:
A szaunában pihen, s a barlangos mélygarázs
Betonján koppan botja; az esti tűzvarázs
Bűbáj képét csodálja a hűs tetőteraszról:
„Hát beköszöntött végre a leghatalmasabb kor!
Áldhatja Fönnvalóját, ki kockáztatni mert,
Mert Wormsban megvalósult minden küklopszi terv!…”
E cakkos cikkurát, e cirkalmas citadella,
Vasbeton panteon mélyén kicsinyke cella
Talán urunknak is jut… Hiszi, hogy új haza
Ez a világi szállás: „A Walhalla maga?…”
URD: (magában)
A Walhalla maga?… Ahhoz kevés a szellem
A házban… Azt a másik szállást a fellegekben
Az égi Fafner & Fasolt cég épiti.
VERDANDI: …Ötcsillagos hotel, nem? – A falon sok pici
Körablak, kannelúra… Elválnak, összeérnek
A lélekteli részek, és bátor síktörések
Hangsúlyozzák a pompát… A főhomlokzaton
Erkélysor – élni látszik a zord üvegbeton…
De ez csupán az antré. Osonjunk hát be halkan.
Három házat látunk a mélységszabdalta parkban.

(A kamera követi Verdandit, ahogy besétál az első épület
forgóajtaján. A felvonulási területet éppen most ürítik ki)
Az elsőben Siegfried él, a tartományrevü
Főhőse… Itt lakik hát Siegfried, a szépnevű,
Akit jól ismerünk mi, körmönfont Erda-lányok.
(Verdandi a lépcsőházban indul fölfelé)
Egy emelettel följebb új apartmant találok.
Brünnhilde költözik be ide rövidesen,
Siegfried menyasszonya…
URD: (S egyben nagynénje, nem?
Hírzárlat pajzsa óvja a sok wormsbéli titkot:
Élő adásban mégse mondom ki, mit gyanítok.)
(Verdandi átsétál a behavazott kerten)
VERDANDI: Ez már a második ház. Itt a Gibich-család
Rak fészket, Gunther és a tündérszép Gutrune.
URD: (megböki a mellette álló Verdandit, és a kivetítőre mutat)
(Verdandi, itt se töltünk hosszabb időt, ugye?)
VERDANDI: (a kivetítőn)
…És most vegyük szemügyre a hátsó palotát:
Itt fognak lakni mától a híres Nibelungok,
Hagen meg Alberich.
URD: (Skuldnak)
(Hogy kik ők, jobb meg se tudnod.
A vérbő Wälsung és a hidegfejű Gibich
Mellett a nyirkos Niblung.)
SKULD: (lepisszegi Urdot)
Halkabban egy kicsit.
VERDANDI: (megint a képernyő. Elragadtatottan)
Ők futnak Rajna-révbe legszebben, legelőbb,
A platinakártyások, a piacvezetők!
A hármas szindikátus itt lel majd földi békét,
Itt fogja megtalálni a teljes egyetértést –
URD: (hátralép és összesúg Skulddal a kameráktól távol)
Ha megtesszük jövőnek az A-változatot…
SKULD: Elment az ép eszed, hogy jövőnk találgatod?
(vége a bejátszásnak)
URD: Wotan kiterveli, ötven cég megcsinálja,
Így tükröz fönti rendet a föld geometriája…
VERDANDI: Hatalma nem fakult meg, még a maga ura!…
S alapkőbe falazva az Időkapszula
Elmondja alapító apáink szép reményét:
Kinek volt több esélye, hogy csúcsra vigye cégét;
A tőzsde sűrűjében mivel játszott, hogyan,
Miként nőtt és zuhant az erkölcsi árfolyam…
Sok aligazgatónk a világkereskedelmi
Ügyletből hogy tanult meg saját szektort nevelni;
Hogyan szűkült a tér, és a részt hogy törte meg
Szokatlan küzdelemben a versenykörnyezet?…
URD: Ringindexre kell elsősorban figyelnünk,
A Rajna-menti tőzsde meghozza régi kedvünk:
A történelmi gyűrű pénzt jelent és erőt;
A Ring – részvény-alakban – túlélhet holtidőt;
A Ring jelrendszerében valamennyi ikon
Egy-egy parányi gyűrű… Hízzunk a profiton!

(Szünet. A szünetben ötperces reklámblokk látható: a 600-as Notung limuzin, a „haláltalan” Heidrun pilsner sör, az Asgard Bank, az Erda Látványkonyha és a Donner Művek szpotjaival)

You may also like