683. szám Vers

Gondolában…

By

Velence fián dózse átka
szerelmetes házaim
kihalt csatornáim
szürke fövenyen halpénz
művész szeles évszaka
tizenkét fejezetnyi eső
pocsolyák piszkos tükrében
sárga autóbusz Szerb Antal
bérlet nélkül lázálmom
Plurima mortis imago
egy nyugtalan tekintetű
pápaszemes gondolatok
a könyvtárban Ulpius-éj
lépcsőfordulóban akasztott
csontváz lassú mozgású
mélabús holttetemek tánca
boldog? Margit avatár
rövid beszéddel avat sírt
kápolnát se posztóm se
bársonyom kopár ravatal
sápadt homlokú lecsüngő
bajuszú tönkrement rozsdaszínű
csontsovány baljós az ég alja
tenger síkság történelem
zörgő csontú gebén száguld
menyasszonyom nászom kései
mulatóban gordonhangon sarkantyú
tetőgerendán korbács városom
fekete öszvéreken szamárháton
apostolok lován menekül
hasznavehetetlen kisasszonyok
békarokkán textil fonnyad
éles profilú agyonhajszolt remény

You may also like