374. szám Vers

Kasztília

By

jó gavalléria
édes románcai
csókok hajnala
sebek pírjai
dús éjszaka
hallgatag mélye
halovány arcú
tollnak betege
kacér tüzes Dél
reszkető paripájú
síkság vándora
lovagok dísze
lustán üt az éjfél
vágyak forró órája

(2008 szeptember hónap, második díj)

You may also like