457. szám Vers

Folyamodvány

By


Fentemlített
Alulírott
Imígyen
Folyamodom:
A ma még hatályos
Jogszabályok
Értelmében
Én még élek?
Vagy én azt csak gondolom?
És mi lesz holnap?
Kinek írjak?
Tisztelt új
Jogalkotó?
Élek-e még
Kartonokban
Dokumentben
Leiratban
Népszámlóban
Népszállóban
Mert ha nem
Hát törvényt sértek
S törvényesen
Meghalok.

2011. december, különdíj

You may also like