688. szám Vers

Reflexiók szonett ciklus XXIV.

Szerző:

Megtörtént hát…

Megtörtént hát a páli fordulat:
az új nemzedék sehogysem emberi
s hála az égnek – nincs szaporulat.

A munkás baromként sorsát tengeti
s nem érzékeli, ha lenyúzták bőrét,
sandán sunyít, lesi a cipőjét,
akkor se szól, ha a tőke engedi,

a haszon elv, e legnagyobb erény,
mert művész s kultúra – haszontalan,
csak akkor jó, ha eszmékkel halad
karonfogva s nyelvtől ragyog a fenék.

A csillagokhoz emelte vágya
az embert, mégis földre hull, mert nehéz
lelkének ősmélyében a trágya!

Kapcsolódó írások