687. szám Vers

Júdás sír

Szerző:

Megtagadjam Pétert?
Kiért majd háromszor rikolt a kakas.
És Jakabot, Zebedeus fiát?
Kivel együtt játszottam, karikáztam
a porban.
Megtagadjam, kit a bolond nép úgy istenít: Jeshuát,
a názáreti ácsot?

Csak ne lenne beteg,
ne lenne beteg földem: szülőanyám.
Utcák üszkén, akasztott emberek,
a tankok, lomha elefántok, körbevették a szent várost.
30 ezüst, 30 ezüst, nem árulásbér, kitüntetés,
népemnek áldás lesz áldozatom!
A kopasz Heródes degeszre tömte tömlöceit,
éléskamrákat üres zsebekké fordította ki.
A fattyú rabbi meg rontást hozott,
testvér testvér ellen feszült, mi jött?
bitangok lázadása, széthúzás.

Vér lesz majd
a Szanhedrin előtt, pusztákban síró anyák,
én most elleneimmel tárgyalok,
lesz
iskolapad, kenyér, a homlokok közt újra rend.
Meghozom áldozatom.

Messze a szürkületben bitófa dereng.

Kapcsolódó írások