674. szám Vers

Mellettetek

Szerző:

a tavasz értetek nyílik a szívem értetek zsendül
kiknek halhatatlanságát az idő hiába csépeli
kikért kitépem magamból fájdalmam mind gyökerestül
hogy a helyét átvehessék a szentek bölcsességei

kik elfújtátok ezerszer már az örömtelenségem
a legvadabb szeleket is megkerülve és lehagyva
megbocsátva mikor nem volt a bűneimre mentségem
hogy bele ne keményedjek se a jégbe se a fagyba

akik mindig a legjobbkor és még időben jöttetek
akik előtt jajgatva én hűtlenségem sírva szántam
hogy lecsókoljátok rólam a megfagyott vér-csöppeket
megenyhítve a szívemet a szomorú rosszaságban

akik el nem átkoztatok és akik megszerettetek
mikor magam eltemettem és szaggattam és csak téptem
kik a halál és a gonosz elé még sem vetettetek
mikor megjavulni és tetszeni sem akartam semmiképpen

senkinek úgy érezve hogy többet én már nem adhatok
a hollókkal és varjakkal virrasztva át az éjeket
ti mégis ölbe vettetek és mégis elringattatok
elhessegetve fölülem a véres seregélyeket

mikor elragadtak volna a gonosz és bűnös kedvek
mikor végnek éreztem én minden sóhajt és órát
nem gondolva hogy érettem ti nők majd újjászülettek
hogy gyöngéden magatokra terítsétek lelkem takaróját

kiknek szavára annyiszor volt már süket az én fülem
kiknek keze megölelni mégis soha nem remegett
elhitetve velem hogy nem tudnátok élni nélkülem
himnusszá varázsolva a piszkos szolgaénekemet

mikor más a kincseimet csak gúnyolta és nevette
úgy söpörve el őket mint porlepte ócska kacatot
ti még sem hagytatok soha a szívtelenség közepette
ti akiknek a szerelme újra pillangó-szárnyakat adott

mintha a hatalmatoknak vége talán nem is volna
ami még a jó istent is csak megváltani hivatott
kiket újra felébresztek magamban én megbomolva
feltámasztva titeket mind mint az ősi nyári napot

szívemben most a lágy szellők táncot miattatok járnak
akik miatt földre hullik a fegyverem és a vértem
nem érezve magam ezernyi nyár leigázottjának
mellettetek századszorra ezredszerre is megtérten

Móritz Mátyás
2020. Március 8. Vasárnap
Budapest, Csepel

Kapcsolódó írások