358. szám Széppróza

Vészhelyzet

Szerző:

Felvezetés: Mivel minden létezés, szenvedés – tanítja Buddha – meg kell szabadulni az újraszületés kényszerétől, le kell oldódni a „lét szekeréről”. A tibeti halottaskönyv leírja a halál és az újraszületés közötti történéseket,  ahol az ember különböző fényjelenségeket észlel, amelyek közül helyesen kell választania, hogy elkerülje az újraszületést. Ha ez nem sikerül, meg kell próbálnia az anyaméh bezárását. Azonban a halál sokkjában segítőkre van szükség. Róluk szól ez a történet.
„Megkezdődött” – üvölti Ross – „megkezdődött” – mindenki lázasan rohan, egy tébolyult hangyaboly az egész csapat – „hozzad már” – kiált a nővérre – „hozzad azt a szart” – a nővér idegességében kiejti a kezéből a csészéket – „vigyázz! Fibrillál!” – Carter keze remeg – „ott a sárga fény” – kiáltja valaki – „tereld  oda,  tereld már az istenit” – a sárga fény villog, arrafelé kéne irányítani, úgy megmenekülhetne, nem születne újra – „makrogolt gyorsan” – pattognak a szavak, szakad a verejték az emberekről – „nem megy, elcsesztük” – a nővér sírógörcsöt kap – „a rohadt életbe, elcsesztük, nem sikerült, nem azt választotta” – „Még nincs minden veszve” – lihegi Carter – „reszusztitál” – üvölti Ross, ez már az idegösszeomlás határa – „Úristen” – sikítja a nővér – „Úristen, meg fog születni” – „pofa be!„ – ordít rá Ross – „pofa be!„ „Anyaméhet bezárni!” – „Mindenki ide! Mindenki azonnal ide! Bezárjuk az anyaméhet! Egyszerre! Mindenki egyszerre. Értitek? Egyszerre.” – Együtt mozdul a csapat – „egy… kettő… három… most újra: egy… kettő… három… most – egy… kettő… három”
Ekkor felsírt egy csecsemő.
Mozdulatlanná dermedtek, bénultan néztek maguk elé. Ross rekedt hangon szólalt meg: „Megszületett”. Carter lassan mondta: „Ne hibáztasd magad! Nem tehetsz róla. Mindent megpróbáltunk.”

február hónap, első díj

Kapcsolódó írások