402. szám Széppróza

Marina főhadnagy

Szerző:

háborús rege

Ez a történet a nagy háború utáni még nagyobb háborúban játszódik a múlt század negyvenes éveiben a keleti fronton
a tengelyhatalmak ellen küzdő szövetségesek közös harca keretében az emigráns francia kormány létrehozott egy repülőezredet amely jelképes segítséget nyújtott a vörös hadseregnek így került a nyeman folyó mellé egy csinos szőke hajadon marina vlady főhadnagy…
történetesen egy jóképű orosz tiszt nevezett vlagyimir viszockij őrnagy volt az összekötőjük aki harmincnyolcban a tebró felett és mellett naponta bombázta a mórok állásait majd sok tiszttársához hasonlóan megjárta a gulág táborait de a szörnyű veszteségek következményeképpen az ő szakmai tudására is igényt tartott a későbbiekben a bajszos grúz diktátor félelmetes hadigépezete…
a két fiatal nemcsak szakmailag értette meg egymást és gyönyörű romantikus frontszerelem szővődött közöttük rendkívül kevés szabadidejüket megpróbálták együtt tölteni és néha sikerült ellopniuk néhány órát a háborúból…

bár egyes életrajz íróik és a későbbi korok lexikon szerkesztői szerint tíz évet éltek együtt időnként boldog máskor boldogtalan házasságban az istenek is így akarták volna ám van ami az istenek akaratánál is erősebb…
egy decemberi éjjelen marina felszállt és elindult utolsó útjára polikarpov típusú biplán gépén amelyet a németek csak varrógépnek csúfoltak hogy éjszakai bombázást hajtson végre…
az erejét vesztő és lassan csendesedő szélzúgás körülfonta marinát a fehér álcázóköpeny fehér szövetén zizegett a hódara
a megfeketedett vér zavaros ábrákat rajzolt a hóra de ezeket is átfestette majd végleg belepte a szűnni nem akaró fehér zizegés az erős fagyban a havas félhomályból kirajzolódott a nyírfák kékesszürke sziluettje és lassan eljött a halálos pirkadat…
marina főhadnagy szelleme még sokáig kísértett a havas tájon kóborló fasiszta területrablók és vöröskatonák partizánok és partizánvadászok kémek és elhárítók dezertőrök és diverzánsok
komszomolisták és vlaszovisták belügyesek és csatlósok csendőrök és policájok harckocsizók és tüzérek hősök és árulók szovjet állampolgárok és külföldi turisták között de egykori leendő férjét soha többé nem látta viszont…

Kapcsolódó írások