402. szám Vers

Karácsony

Szerző:

KÖSZÖNJÜK KRISZTUS!
Kinek adod bizalmadat?

 „Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak,
mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” Máté 1:21

A Fiú születése(nem üres bölcselkedés).Isten megjelent testben. Örömüzenet:nem maradok a halálban. Ha elfogadom Őt.
A pásztorok,a bölcsek. A Csillag,József és Mária. A kegyelem a szeretet,irgalom.
Az idők végén is ugyanaz a Jézus vár. Nincs más út,mint Ő.A világ nélküle üres,halott. Tudakozzuk az írásokat (Írást),pedig az élet Jézusban van.(A vérében.)
Az egyház Krisztus menyasszonya. A Menny követsége a Földön. A hivők Krisztus testében állnak.
Ments meg minket! Ő a Szikla.
Az ima életformává kell váljon. Ha ismerjük Őt. Benne áll fenn a mindenség. Szavával tartja fönn. Általa teremtetett.
Hozzá bármikor jöhetünk. Megfáradva,meggyötörve. Ha a világ nem is látja Őt.
A Szent Tudomány. A Szentség. Isten Szent. Akik el vannak különítve Isten számára.
Az Ige örökkévaló. Az Igazság.
Ne féljünk élni. Mindennél jobban őrizzük szívünk. A Királynak tartsuk fenn.
Találkozunk
A világ készen áll. Az ítélet. Amíg az utolsó szent megtér. Akaratunk Istenre mutasson.„Ne szeressétek a világot,se ami benne van.”
Jézusban van helyünk és szabadságunk,értelmünk. Jogaink Jézusból következnek.
A bűnt nem lehet kimagyarázni. Szeretet és felelősség. A megtérést nem lehet kikerülni. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun!
Istenben mozgunk. Isten tulajdonai vagyunk a teremtés és a megváltás jogán. Isten szívünkben van. Dicsőítjük.
Fogadd be szívedbe Jézus Krisztust még ma!
Boldog,áldott Karácsonyt kívánok az olvasóknak,szerkesztőknek,terjesztőknek Jézus Krisztus születése alkalmából!

Kolozsvár A.D.2009.november 6.péntek

Kapcsolódó írások