379. szám Széppróza

Függeni pártól, szextől (10. rész)

Szerző:

Függeni pártól,szextől

Talán ez nem egy halálos szenvedélybetegség, persze ha leszámítjuk azokat az öngyilkosokat, akik párjuk elvesztése miatt ölik meg magukat. A szex túlzásba vitele kevesebb egészségügyi problémát okoz, mint bármely drog, alkohol vagy egyéb szer használata. Én, mint nem szakember eddig csak a gerincbántalmakról hallottam. Ez a betegség inkább a lélekre hat. A szexfüggőség mindkét nemnél hasonló mértékben fordul elő. A párkapcsolatfüggőség talán a nőknél erősebb.
A szex hajszolása érdekes módon elsősorban a párkapcsolatra van negatív hatással. Feszültséget okoz az egyenlőtlen szexuális vágy a partnerek között, ami sok esetben megcsalással és szakítással végződik. Más esetekben a félrelépést nem követi a szakítás, de ez sem biztos, hogy jobb a párnak és a gyerekeknek. Ez a szexmániás férfiak és a párkapcsolatfüggő nők között a leggyakoribb, aminek persze legtöbbször a gyerekek isszák meg a levét. Ezen kívül még lehetséges, hogy a szexfüggő újságok, filmek vagy az Internet révén próbálja kielégíteni túlzott szexuális étvágyát, mely esetben is károsodik a család, elsősorban a mániás lelki és fizikai távolléte miatt. Hazánk előkelő helyen áll a válások terén, ahogy az alkoholfogyasztásban is. Ez viszont már rengeteg társadalmi problémát vonz maga köré.
Sajnos a szexfüggőség olykor perverzitásba is áthajolhat. A perverzitás a szadizmustól egészen a gyerekek szexuális bántalmazásáig terjedhet. Ezek viszont már bűncselekmények. Persze vannak olyan szexfüggőségek is, melyek nem bűntények közé sorolhatok, de a társadalom mégis ellöki magától a betegeit. Ezeknek, a személyeknek a családalapítással is nagy gondjuk van.
A szexuális betegségek gyógyítása igen népszerű az orvostudomány berkeiben az egész világon. Hazánkban is sok szexológus működik, és sok pszichiáter,  pszichológus foglalkozik ezzel a területtel. Ez nem véletlen, hiszen nálunk is rengeteg a szexuális bűncselekmény, a házastársak közötti szexuális gond, a fiatalság éretlen szexuális gondolkodása és a szexuális élet problémái miatti válás. Elfogadom, hogy a múlt század végéig nagyon gyatra volt a szexuális felvilágosítás a társadalmon és a családokon belül. Igazat adok abban is, hogy a kor szellemiségének zavarodottsága hozzájárul a rossz, elhamarkodott párválasztáshoz, az őszintétlen kapcsolatokhoz és az egyének önzőségéhez. A szexuális szabadság kora erre még plusz rátett egy lapáttal. A szexuális kilengések viszont komoly feszültségeket okoznak a társadalom különböző szféráiban, elsősorban a családokban.
A párkapcsolati függőség tapasztalatom szerint igen hasonló az apa és anya komplexushoz. Azok a fiatalok, akik sokáig függtek valamelyik szülőtől, a későbbiekben függnek a szülővel azonos nemű párjuktól. A fiatal férfiak, akik anyjuktól függtek, ezután a felségüktől vagy élettársuktól függnek majd. Az apjukhoz túlságosan ragaszkodó lányok pedig az uralkodó férfit keresik a párjukban. A férfiak függése elsősorban a nő túlzó szolgáló-készsége miatt jöhet létre, amit a férfi szívesen ki is használ, akár passzív élvezőként, akár uralkodó jellemként. Persze ez fordítva is jelentkezik, de ez a ritkább.
A másikért való élés teljesen elpusztíthatja az egyén jellemét. Átveszi a párja minden érzését, csak akkor boldog, ha a másik az, vagy ha a párja szomorú, akkor ő is az. Lesi minden vágyát, miközben a sajátját alárendelt szerepre ítéli. Az érzelmi és olykor a fizikai élete is a másiktól függ. Egy érdekesebb variáció, mikor az uralkodó – általában a férfi – társ mellől nem bír elszakadni a párja, pedig már teljesen tönkreteszi. Ez a se veled, se nélküled szindróma. Az ilyen függő kapcsolatok esetén az együtt maradás legalább olyan ártalmas a párra és a gyerekekre, mint a válás.
Ez a legveszélyesebb az alkohol vagy drog függők párjai esetében, mert még azt a társat sem tudják elengedni, aki a halálos vesztébe rohan. Számukra alapították az Al-Anon és a Naranon tizenkét lépéses közösségeket, melyek már hazánkban is működnek.
Valahogy újra meg kéne tanulni a szeretetteljes együttélést a harmadik évezred fordulójában. Nagyon sok szervezet foglalkozik a modern világ e komoly problémájával. A pszichiáterek egyéni és csoportterápiákkal segítik a párok együttélését. A klérus is tesz érte lépéseket. Az állam is létrehozta a Családsegítő Központokat, habár ezek elsősorban a szociális helyzet javítását szolgálja. Vannak már Magyarországon is közösségek, amiket olyan párok hoztak létre, akik beismerték, hogy lehetne javítani a kapcsolatukon. Az RCA-ban az Anonim Alkoholisták Tizenkét Lépésével törekszenek az őszinteség alkalmazásával szebbé tenni közös életüket. Ez azonban hazánkban még nagyon gyerekcipőben jár.

Kapcsolódó írások