363. szám Vers

Ez szép munka volt

Szerző:

Mielőtt átléptem az újesztendő küszöbét így szóltam magamhoz:
Egy mérleget kéne csinálni a lelkemben
Hogy mi történik velem, azt ki tudja.
Terhelve vagyok,  mit tegyek üdvösségem érdekében?
Ami bűnt, hibát követtem el, most bántam meg, gyóntam meg magamnak én.
Átlapoztam szerény munkásságomat, s látom magam elmarasztalva.
Mellékesen jegyzem meg, érzékeimnek nyomorúsága jobbról is, balról is
Megfontolás és bűnbánás, magamba szállás
Csak szánni-bánni tudom hibáimat, s jóvá akarom tenni,
abban a reményben, hogy a jövőben is meg lesznek velem elégedve
Egy elbájoló, rendkívüli modorú, kifogástalan, a fent említett szenvedő ember
Tisztelt társaim, fiúk, lányok
bácsik, apák, anyák
 és az emberiség a világon!
Nem csalás, nem ámítás
Tény és való
A túlvilágról, a mennyországról alkotott örök képzelődés nyomait,
mesterkedésünket is túlszárnyalta a tudomány, a technika.
Titkos hatalmak!
Igenis csoda az történik, vagy történni fog!

Kapcsolódó írások