354. szám Riport

Egy fontos év vége – beszélgetés Boros Györgyivel

Szerző:
Boros Györgyit, a Fedél Nélkül egyik koordinátorát Laci faggatta az elmúlt évről

– Kezdjük a külsőségekkel. Volt-e változás a lap küllemében, példányszámában?
– Megpróbálok minél több adatot csempészni válaszaimba, ahogy egy igazi éves beszámolóba illik. A Fedél Nélkül formája 2006-hoz képest nem változott, 151. számunk megjelenése óta nyolc oldalon, kétszínnyomással, nyomdában készül. Példányszámunkat megpróbáljuk az igényekhez szabni, 2007-ben 8.500 és 12.000 között ingadozott, összesen negyedmillió példány fogyott.
– Biztosan sokakat érdekelne, ha a terjesztőkről, a terjesztés körülményeit érintő adatokról, eseményekről olvashatna.
– Lapunk terjesztését néhány kivételtől eltekintve hajléktalan emberek végzik, akik csak terjesztési szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve jogosultak lapunk terjesztésére. Sajnos, ki kell emelnünk: a kereszteződésekben, aluljárókban lapunk egy-egy példányával kolduló emberek nem a mi terjesztőink, e jelenségnek inkább károsultjai vagyunk, viszont a probléma megoldására egyedül nem lehetünk képesek, csak széles körű összefogással érhetnénk el eredményt.
– Nagy a mozgás a melegedőtökben, hányan vagytok?
– A lap létrehozása óta 1.532 terjesztőt regisztráltunk. Tavaly 454-en jöttek el közülük szerkesztőségünkbe, ők összesen 8.228 alkalommal kerestek fel bennünket lapvásárlás céljából, 635 alkalommal jöttek esetkezelő beszélgetésre, 5.207 alkalommal pedig egyéb ügyekben (engedélyt pótolni, vagy épp csak melegedni). Teljes ügyfélforgalmunk a 2007-es évben: 14.070 megjelenés, az átlagos napi ügyfélforgalom 55 fő volt.
– Mit tudtok a munkájukról, hiszen nincs mindenki szem előtt.
– 2007-ben 1266 órát töltöttünk helyszíni ellenőrzéssel, összesen 3604 helyszínt kerestünk fel, és 976 alkalommal találkoztunk regisztrált terjesztőinkkel. Mintegy kétszázötven alkalommal kellett kisebb-nagyobb, a terjesztés módjára vonatkozó problémára felhívnunk a figyelmet. Hatvannyolc alkalommal voltunk kénytelenek bevonni  terjesztői igazolványt.
Talán itt kiemelendő,  a BRFK Közlekedésrendészete van olyan jó, hogy rendszeres balesetvédelmi oktatásokkal segíti munkánkat. Az oktatáson való részvétel minden terjesztőnknek kötelező, az új formátumú kitűző átadásának előfeltétele.  
– Keveset hallani a Kiemelt Terjesztőkről.
– Nem vagyunk oly sokan. Jelenleg huszonöt főt számlál a csapat, éppen a jövőbéli működésüket, a lap körüli munkákba való bevonásukat tervezgetjük közösen, na és hogy mire gyűjtsenek az idén. Tavaly két utazásra is sikerült pénzt félretenni, eljutottunkBécsbe és a horvát tengerpartra is.
– Hány szerzővel vagytok kapcsolatban?
– 2003-ban létrehozott Kézirattárunkban ma már majd négyszáz szerző több ezer, még kiadatlan kéziratát őrizzük. Persze, nem mindannyian hajléktalan emberek. E sorok írásakor kezdődött el egy újabb kötet tervezése, mely legkorábban ősszel kerülhet nyomdába. 2004 februárjában kiírt, folyamatosan futó művészeti pályázatunkra 239 pályázat, összesen 736 pályamunka érkezett, 111 személytől, 26 új pályázó kapcsolódott a programba, a nyertes pályázók pénzdíjait pedig a kezdetek óta a Fedél nélkül számlájára érkező lakossági adományokból finanszírozzuk.
– Hogy bírjátok a munkát?
– Újév napjával heti 220 munkaórát veszítettünk.  Nem volnánk képesek megoldani feladatainkat önkéntesek nélkül, tavaly összesen 24-en segítették működésünket.  Soha nem tudjuk eléggé megköszönni nekik önzetlen munkájukat.
– Vannak-e tervek 2008-ra?
– Naná. Az Equal programban  elért eredményeinket a finanszírozás megszűnése után is tovább kell vinni. Kiemelt terjesztői csoportunk léte nincs veszélyben, sőt a csoport tagjai közül többen is segítségünkre lesznek a jövőben lapunk működési feladatainak elvégzésében, valamint a csoport egybentartásában is. Sajnos az egyéni esetkezelés és az utcai munka tekintetében teljesítményünket aligha leszünk képesek megismételni a 2008-as esztendőben, hiszen négy kollegánktól búcsúztunk el január elsején. Mellékletünk pedig pénz híján biztosan nem jelenik meg. A laphoz szorosan kapcsolódó, szociális munkásokból álló stáb öt-hatszáz hajléktalan ember sorsának alakulását lenne képes figyelemmel kísérni, segíteni, ezért minden eszközt szeretnénk megragadni újbóli megszervezésére.
De ezeken túl is lesz dolgunk.  Továbbra is szeretnénk megállapodásra jutni az önkormányzatokkal regisztrált terjesztőink közterület-foglalásáról, szervezzük oldalszámunk emelését, lapunk színesítését (legalább a borítón) és weboldalunk megújítását is..
Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható, közérdeklődésre számot tartó lapot szeretnénk életre kelteni, mely – hagyományaink követése mellett – méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok helyütt létező, népszerű utcalapoknak.

Kapcsolódó írások