446. szám Beszámoló

Clochards, glóbuszok, barlangok…

Szerző:

A száműzött kertjében
fekete romok
halott angolpark
dölyfös barna avaron
tékozló disznók
Skócia szelleme
giccses kocsmát kíván
lajtorját keres
szürke felhőmedvék
dörmögnek
cselédlány körtéje
tilinkót igéz
érett vágy lopakodik
szelíd zápor
szendergő Szilénosz
szamarát mossa
szerettem Önt milady
a határon juhnyáj legel
hűtlen fűben ítél az Úr
út szélén ködben
árva dudaszó
hálás ördög
róka vackán
rejtőző gyapjúdaróc
bőrömre rímel
múlt szerelem
kopott topánja kopog
kurta kerub károg
tollán tinta
varjas verset ölel
repkény benőtte csűr
csendet oroz zümmögve
pincében egér fülel
szerettem Önt milady
fekete romok
tékozló disznók
törött álmok
lomha Éden ősz feje
türkiz trocheus
csalfa tóban csobban
csaliterdőn
sátras gyertyán ölelget
rókakölyök orozza
anyja tejét
vincellér vár rád
a présház mögött
újbor tanít epekedni
mező rét láp
haza és szerelem
meseszerű feketén
árnyalt tavi rőt
kacsa úszik
álom az élet
idusnap a tőr
katonái seholse
fekete vér
puha tógáján
a halál araszol
madár ege jósol
a bél
Filippire éjszaka
szálla…
szénfekete maszatos
kezében lihegve hümmög
réztrombitája
mindketten holtfáradtak
a siker gonoszul
kacsint és
még jóideig
várat magára…


a dizőz rúzsos
ajkába homár harap
jeges dom périnyon
csípi kacér nyelvét


clochard-menüm
zsebemben lapul
éjfélre vár
esőmosta
padom…

                 2011 Július, első díj

Kapcsolódó írások