516. szám Széppróza

Beszélgetés a kútnál

Szerző:

Mindaz, aki ebből a vízből iszik,
ismét megszomjúhozik,
Valaki pedig abból a vízből iszik
amelyet én adok néki,
soha örökké meg nem szomjúhozik,
hanem az a víz, amelyet én adok néki
örök életre buzgó kútfeje lesz őbenne.
(János 4. 13-14.)

A samáriai asszony megértette Jézus szavait. Tapasztalatból tudta, hogy aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Ismerte ezt a nyomorúságos körforgást: inni megszomjazni, újra meríteni és hazavinni. A szomjúság, a sóvárgás az maradt.
Ezt a tényt használta fel az Úr arra, hogy egy másféle sóvárgásra másféle szomjúságra hívja fel a figyelmét. Az asszonynak helyes látásra kellett eljutnia. A testi dolgok semmit sem oldottak meg. A bűn magányossá és boldogtalanná tette. Ez az idegen itt a kútnál ismeri tehetetlenségét, de egyedül ő az aki a belső tüzet el tudja oldani. Az, aki előtte áll tud kiutat. Ő az, aki szívének ásító ürességét ki akarja engedni, emésztő vágyát lecsillapítani. Összetört illúziók, szertefoszlott reménységek után boldog élményben részesülhet, mert a bűn zsoldja oly keserű. Jézus azonban mindig kész a segítségre. A kellő pillanatban példátlan ajánlatot tesz a samóriai asszonynak: „De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert a víz örök életre buzgó forrássá lesz benne.” Sokan vannak, akik megkötözöttségük ellenére is gondtalanul mennek el Jézus Krisztus ajánlata mellett.
Elutasítják az élet vizét az üdvösséget Jézus Krisztusba. Nem akarnak inni! Az Úr pedig senkit sem zár ki ebből a lehetőségből. Mindenkinek szól a megváltás örömhíre, de csak önkéntesen lehet megragadni azt. „Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” A nagyszerű ajánlat itt van előttünk, de a döntést mindenkinek személyesen kell meghallania. Forduljunk Jézushoz, aki a Golgota szabadítója és megváltója. A kútnál való történetben folyamatos a fokozódás. „Te zsidó létedre tőlem kérsz inni.” A zsidóból uram lesz, az uramból próféta, a prófétá-ból messiás, a messiásból Krisztus és a Krisztus-ból a Világ üdvözítője.
Ez az áldott történet megragadóan szép.
Találkoznod kell Jákob kútjának Jézusával! Ő vár téged, hogy megbocsássa bűneidet, ezért ne kerüld most ki őt.
Borulj le lábaihoz és gyermeki bizalommal tárd fel minden bűnödet! Tekints föl a keresztre, hiszen ott bűnhődött vétkeidért a halálával.
Jézus Krisztus maga áll előtted!
Ragad meg átszegezett kezét és megtaláltad az élet értelmét!

 

Kapcsolódó írások