498. szám Vers

A mestertanonc

Szerző:

Az újonc a mestert
az első esztendőben
kérdezni sem merte.
Seperte naponta
a kolostor udvarát,
és a hóbunda idején
neki jutott a hólapát.


A hóvirág-nyílás
rituális ünnepén,
mint mindenki más,
a mester elé járult:
– Mester – kérdezte
halkan, habogva –,
metszheti-e idén ő
a szent cseresznyefát.
A mester várt, aztán
se szó, se beszéd,
lekevert a tanítványnak
egy jókora pofont.


Az ősz elhullatta
a kerti fák lombozatát,
s a mezítelen fák között
az ünneplőbe öltözött
szerzetesek köszöntötték
a tél delét, jóelőre már,
amikor kitágul a határ
és a hegyvidéki horizont.


A mester elé járulva
a tanítvány megkérdezte,
adagolhatná-e társainak
jövőre ő a jakvajat.
A mester töprengett,
majd  jobbról-balról
lekevert a kérdezőnek
egy-egy csattanós pofont.


Tanítványunk a plafont
látta csillagokkal teli,
és ha nem restelli,
már-már sírva kifakad:
– Kérdezni se szabad?
De mélyen meghajolt,
és arcán a pírral cellája
magányába meditálni,
hezitálni gyorsan távozott.


Idén a tavirózsák tisztása
szolgáltatta az ünnepnek
a kék köntösbe bújt eget,
jókedvükben a szerzetesek
egyike-másika felnevetett,
s amikor a szertartás csöndje
leülepedett, hosszú ÓM-ot
visszhangoztak a hegyek.


A tanítvány a rítusba
még belefeledkezett, de
amint a kérdés ideje
egyre rövidült, közeledett
már előre forrongott,
mert arca emlékezett.

 – Mester– nyögte ki –,
mért kap pofont aki…
Nem fejezhette be,
mert máris csengett
a bal vagy jobb füle.
Fellobbant erre a tanítvány
elfojtott dühe, és a pofont
reflexből viszonozta.
A mester erre, mintha csak
a következő pofon elől
térne ki, hátralépett
és az ijedt tanítvány előtt
mélyen meghajolt.


Oly mély csönd támadt
– csak egy szúnyog dalolt –,
mint amikor a kolostornak
saját, avatott halottja volt.
A szerzetesek, mint kaptárból
a méhek, rajokban széledtek szét,
és ki-ki társas séta közben,
ki magában elmerülten
értelmezte, magyarázta
a szemük láttára történteket.
Tanítványunkat cellája előtt,
melynek ajtaja nyitva volt,
vándorbot és batyu, és egy
tábla várta, rápingálva a rend jele,
mely szerint viselője a tanítás
tudós mestere.


2013 június, második díj

Kapcsolódó írások