Március 22 2019 08:01:08
Navigáció
Facebook
Véletlen Fotó
Videók
Legfrissebb

További videók >>
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 109
· Legújabb tag: carlos
Security System 1.8.7 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Reklám
Beszámoló a Fedél Nélkül 2009. évi tevékenységéről
(bevezető)

 A Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja, az első magyar nyelvű utcalap. Alapításához néhai Ungi Tibor főszerkesztő a Menhely Alapítványtól kért és kapott segítséget. Szervezetünk a mai napig ellátja a lap kiadójaként rá háruló kötelességeit. A lap első száma 1993 első felében jelent meg, négy A/4 oldal terjedelemben, egy ív A/3-as lapra fénymásolva készült, pontosan akkora példányszámban, amekkorára igény volt. Az első számokban az ekkor még formálódó hajléktalanellátó rendszerről, a friss szociális törvény rendelkezéseiről szóló írások, üzenetek, versek, s grafikák kaptak helyet. Az idő előre­ha­lad­tával a lap egyre következetesebben hajléktalan szerzők munkáit adta közre. Vételárat – az első néhány számot kivéve – nem állapítottunk meg.

Az alapító-főszerkesztő 1999-ben bekövetkezett hirtelen halála után változásokra került sor. Az alapítvány koordinátort alkalmazott, akit megbízott a lap szerkesztőbizottsága és az alapítvány közötti kapcsolat tartásával, valamint az újság előállításának technikai feladataival és a terjesztők tevékenységének koordinálásával. 2003-tól a feladatok bővülése, a lap fejlődése miatt az alapítvány két részmunkaidős koordinátort alkalmaz, akik végre rendszerbe szedhették a „hatszáz főt foglalkoztató” lap ügyeit. A 151. számunk megjelenésével változott a formátum, lapunk 2008 tavaszáig nyolc oldalon, kétszínnyomással, nyomdában készült. 2008 márciusától a rendelkezésünkre álló felület újabb négy oldallal bővült, lapunk színes borítóval jelenik meg azóta. 2009 őszétől, az NCA támogatásával minden második lapszámunk 16 oldalon. Példányszámunkat megpróbáljuk az igényekhez szabni, 2009-ben 5.000 és 8.000 között ingadozott, összesen mintegy 120.000 példány fogyott.

 (Terjesztők)

Lapunk terjesztését néhány kivételtől eltekintve hajléktalan emberek végzik, akik terjesztési szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve jogosultak lapunk terjesztésére. A lap példányait közvetlenül a nyomda alkalmazottjától vásárolták meg 30 Ft/db áron. Bevételeikről nem kell elszámolniuk.

A terjesztőket érintő alapműködésünk alig változot. 2008-ban lapunk két koordinátora, és egyik kiemelt terjesztőnk adtak ügyeletet a Kürt utcai melegedőnkben, szerda kivételével naponta 9-12 óra közt, a 2009-es évben újabb terjesztőt sikerült bevonnunk a szerkesztőség munkájába, így jelenleg négyen, a hét minden munkanapján tudjuk segíteni terjesztőink problémáinak megoldását. Munkatársaink ügyeleti idejükben fogadják a hozzánk látogató terjesztőket; a lapterjesztést érintő adminisztráció elvégzése mellett problémáikat is regisztrálják, megbeszélik, az érintettel közösen megoldást keresnek rá. Konfliktushelyzetekben sok esetben szükség van a terjesztők közötti mediációra.

A lap létrehozása óta 2009 utolsó napjáig 1.634 terjesztőt regisztráltunk, 2009-ben 66 új terjesztőt vettünk fel, közülük 26 főt sikerült megtartanunk, harmadukkal a felvételi beszélgetés után nem találkoztunk. Az év során összesen 332 terjesztőnk jelent meg legalább egyszer szerkesztőségünkben, ők összesen 5.171 alkalommal kerestek fel bennünket lapvásárlás céljából, 4.092 alkalommal pedig egyéb ügyekben (engedélyt pótolni, ügyet intézni, beszélgetni vagy épp csak melegedni). Teljes ügyfélforgalmunk 2009-ben: 9.263 megjelenés, az átlagos napi ügyfélforgalom 36,5 fő.

Terjesztői hálózatunkban a 2006-ban elindult változás 2009-ban is folytatódott. A terjesztőkkel folytatott egyre szorosabbá váló együttműködés, elvárásaink következetes közvetítése, megegyezéseink számonkérése és apróbb adminisztratív (a terjesztői engedély érvényességét érintő) változtatások, illetve helyszíni ellenőrzéseink eredményeképpen regisztrált terjesztőink száma csökkent. Míg 2007-ben összesen 454 terjesztőnk járt nálunk legalább egyszer, 2008-ban csak 378-an, 2009-ben 332-en. Közülük is csupán 84-ről mondhatjuk el, hogy  rendszeresen végzi e tevékenységet, ami tavaly 55, 2005 óta összesen mintegy 120 rendszeres terjesztő elveszítését jelenti.  Bár adataink elemzésével  még  nem végeztünk,  ma is tudjuk, hogy közülük legkevesebb 28-an elhunytak (2009-ben 9fő), legkevesebb 30 fő jobb munka, jobb élet reményében visszaadta engedélyét (2009-ben 9 fő), illetve pontosan 26 esetben mi magunk döntöttünk a kizárás mellett (mindannyiszor terjesztői szabályzatunk rendszeres megszegéséért).  A többiekről nincs visszajelzésünk, bizonyosan vannak köztük olyanok, akik soknak érezték az odafigyelést, akik maguk látták be, hogy szabályzatunkat képtelenek betartani.  A folyamat példányszámunk jelentős, 40%-os  csökkenésével járt, amiért kárpótol bennünket a terjesztőkről érkező visszajelzések és helyszíni ellenőrzéseken szerzett tapasztalataink. Terjesztői hálózatunk kisebb lett, de szebb.

Kiemelt Terjesztői mintacsoportunk sem bomlott fel a 2007 végén zárult EQUAL program befejeztével, sőt néhányukat sikerült olyannyira bevonnunk a lap életébe, hogy ma már nagyban segítik munkánkat, ügyeletet adnak melegedőnkben, helyszíni ellenőrzéseket végeznek, illetve közös programokat szerveznek, bonyolítanak, csupa olyan feladatot, melyet a múltban az év végén elveszített munkatársaink végeztek. Kiemelt terjesztőink ma már zárt klubként működnek, új tagot csak a régiek támogatásával vesznek fel, megkövetelik egymástól a klub életében való rendszeres részvételt, bár önálló (segítségünk nélküli) működésre ma még nem képesek. 2009 évben három új taggal bővült klubunk, és ketten távoztak belőle.

Nagyon fontosnak érezzük, így alapműködésünk részének tekintjük terjesztőink munkavégzésének ellenőrzését. Ilyenkor munkatársaink a munkavégzés helyén keresik fel terjesztőinket, munkavégzésüket megfigyelik, elemzik az érintettel, felmérik a jelentkező igényeket, megbeszélik a híreket, eseményeket. Terjesztőink sokkal nagyobb bizalommal fordulnak problémáikkal olyan kollégához, akivel saját „pályájukon” találkoztak, s nem csupán a szerkesztőségből ismerik. A már említett kapacitáscsökkenés miatt segítségül hívtunk önkénteseket, illetve néhányan vállalták kiemelt terjesztőink közül is társaik ellenőrzését, így az év során majd 600 helyszíni ellenőrzést végeztünk.  2009 évben összesen 32 esetben volt szükség terjesztői engedély bevonására, ebből 12 esetben egy hónapnál hosszabb, 4 esetben egy évnél hosszabb időre, a büntetések száma évek óta csökkenőben van.

A BRFK Közlekedésrendészetével 2007-ben kötött megállapodásunk értelmében új, színesebb, nehezebben hamisítható terjesztői igazolványokkal és fényvisszaverős mellényekkel láttuk el terjesztőinket, a BRFK munkatársai pedig rendszeres balesetvédelmi oktatásokkal segítik munkánkat. Az oktatáson való részvétel minden terjesztőnknek kötelező, az új formátumú kitűző átadásának előfeltétele.  2009-ban négy alkalommal, a jövőben három havonként szervezünk balesetvédelmi oktatást, melyet a Közlekedésrendészet kollegái melegedőnkben tartottak, tartanak meg.

 

(Szerzők)

2009-ben kétszáznál több szerzőtől kaptunk megjelentetésre szánt alkotást, 2009-ben több mint kétszáz, kétharmad részt hajléktalan szerzővel és harmadrészt nem hajléktalan szerzővel, jórészt kortárs költőkkel dolgoztunk együtt. 2003-ban létrehozott Dokumentumtárunkban ma már majd ötszáz szerző több ezer, még kiadatlan kéziratát őrizzük. Kéziratainkból két igényes antológia látott napvilágot.

A szerzőinkből 2006-ban alakult Vagyunk – Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete csendes második évet zárt, négy önálló kiállítást szerveztek, önálló, még 2008-ban állandó tárlatuk nyílt, illetve december elején karácsonyi vásárt tartottak tagjaik alkotásaiból. A tárlatokon szépirodalmi és képzőművészeti alkotások egyaránt megtalálhatóak, a művek zöme eladó, így is segítve alkotóikat.

 

A Fedél Nélkül tevékenységének másik részében a társadalom egésze számára próbáljuk meg bemutatni a nálunk végzett munkát, illetve megpróbálunk kisebb-nagyobb társadalmi közösségeket, mikrokultúrákat megszólítani, célunk szerint elősegítve egyrészt lapunk, másrészt a hajléktalan emberek, a hajléktalanság elfogadottságát.

 

(Művészeti pályázat)

Elsőként említenénk a már-már lapunk alapműködéséhez tartozó kezdeményezésünket, hajléktalan embereknek szóló művészeti pályázatunkat, melyet 2004 februárjában, a 250. lapszámunkban hirdettük meg. Havonta három kategóriában (vers, próza, grafika) a három-három legszínvonalasabb művet pénzjutalommal díjazzuk. Az első helyezettek nettó 5.028 Ft-ot, a második helyezettek 3.017 Ft-ot, a harmadik helyezettek 2.003 Ft-ot kapnak. A zsűri különdíjjal értékel olyan alkotásokat, melyek nem férnek bele a kiírt kategóriákba, de magas színvonalúak. Ilyenek lehetnek például gobelinek, agyagtárgyak, üvegtárgyak vagy egyéb művek. A díjazott munkákat közöljük lapunkban, így szerzőink egy része már hozzájuthat némi fizetséghez publikációiért.

A legtöbb alkotás Budapestről érkezik, de egyre nagyobb arányban kapunk pályázatot a vidéki városokból is. 2009-ben a vidéki települések közül rendszeresen Debrecenből, Szolnokról, Pécsről, Pápáról, Tatáról, Ózdról és Miskolcról kerestek föl bennünket alkotó kedvű hajléktalan emberek. Művészeti pályázatunk havi rendszerben működik, minden hónap végén tartjuk az előző hónapra vonatkozó Díjátadó Ünnepségünket, melynek helyszíne 2009 márciusától a DocuArt Kocsiszín közösségi ház.

2004 februárjától 2009 decemberéig összesen 1655 pályázatot kaptunk, mely 4442 pályamunkát jelent 222 pályázótól. Ezekből 2009-ben 432 pályázat, 726 pályamunka érkezett hozzánk 103 személytől, akik közül 30-an újonnan kapcsolódtak a programba. A 2009-es évben minden eddiginél több, a korábbi években nem pályázó alkotó kedvű hajléktalan embert sikerült elérnünk.

 A számok tükrében kijelenthető, hogy a Fedél nélkül művészeti pályázata sikeres, hiszen évről évre egyre több pályamű érkezik, mostanra gyakorlatilag csak töredéküket tudjuk megjelentetni lapunkban. Sikerünket alátámasztja, hogy a nyertes pályázók pénzdíjait a kezdetek (2004 február) óta teljes egészében a Fedél Nélkül számlájára érkező lakossági adományokból finanszírozzuk. 2009-ben 431 110 Ft-ot költöttünk a pénzdíjakra.

 

(Első kézből a hajléktalanságról)

A Norvég Alap támogatásával 2009 októberében indult iskolai programunk, Első kézből a hajléktalanságról címmel. A program keretében általános és középiskolákba, valamint felsőoktatási intézményekbe járunk beszélgetni a hajléktalanságról, egy otthontalan ember és egy szociális munkás részvételével. A programot a Van Esély Alapítvánnyal közösen szervezzük, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus és a Fővárosi Szociális Közalapítvány anyagi támogatásával.

Az előadásokon a hajléktalan ember elmeséli életútját, hogyan lett hajléktalan, hogyan éli meg, milyen kiutat lát ebből az állapotból, a szociális munkás pedig inkább szakmai jellegű, átfogó előadást tart a hajléktalanságról és a hajléktalanok helyzetéről. A program érdekessége, hogy az iskolai előadásokat lapunk egyik szerzője, kiemelt terjesztője szervezi, aki maga is egy átmeneti szállón lakó otthontalan ember.

Szerénység nélkül kijelenthetjük, hogy programunk messze sikeresebb minden előzetesen elvártnál. Október 1-től december 15-ig 22 előadást tartottunk, körülbelül 450 diákot értünk el. A visszajelzések alapján alig volt olyan hallgató, akit érintetlenül hagyott a téma, a legtöbben mélységes döbbenettel fogadták a hajléktalan ember élettörténetét és átértékelték magukban a hajléktalanságról alkotott eddigi véleményüket. Az előadások során igyekszünk közelebb hozni a hajléktalanság témáját a diákokhoz, megmutatni, hogy az utcán és aluljárókban élők is érző lények, ugyanakkor elmondjuk, hogy a hajléktalan emberek döntő többsége nem közterületen, hanem szállón és egyéb intézményekben él, valamint nagyrészük dolgozik. Célunk megmutatni, hogy fedél nélkül élni rettenetesen nehéz és rávezetni az ifjabb generációt, hogyan tudnak segíteni a rászorultakon.

 

(Sztárinterjúk és az Utcák Népe Melléklet)

Az NCA pályázati támogatásával indult programunkat 2009 novemberétől valósítjuk meg. 2009-ben több közismert emberrel, sztárral készült interjú jelent meg az FN hasábjain, többek közt Hobo, Takáts Tamás, Szőke András, Tóth Kristóf (PASO), Deák Bill Gyula, Illés István (Ayala), Szávay Ági, Koltai Róbert, Csernus Imre szerepeltek kéthetente az újság címlapján. 2010 elején jelennek meg a Halász Judittal, Monspart Saroltával és Oláh Ibolyával készült interjúk..

Az ismert emberek megszólítása, szándékaink szerint, emeli a lap színvonalát, és elismertségét, ill. ráirányítják az emberek figyelmét a hajléktalanságra, mint problémára.

A koncepció szerint többségében olyan személyiségeket kerestünk, akik komoly krízishelyzetet éltek meg életük során, amiből sikerült felállniuk. Az interjúk arra próbálnak fókuszálni, hogy hogyan sikerült túljutniuk ezeknek az embereknek életük nehéz helyzetein. Ennek célja, hogy valamiféle példát, mintát, reményt adhasson arra, hogy minden nehéz és reménytelennek tűnő helyzetből van kiút. A riportalanyok a hajléktalanságról alkotott véleményüket is megosztják az olvasókkal, aminek szintén véleményformáló hatása lehet.

A riportokat ezúttal is hajléktalan emberek, régi szerzőink készítik, egy szerkesztő segítségével. Az elmúlt évek tapasztalatai sokat segítenek, de riportereink számára ez kihívást jelentő feladat,: alapos felkészülést igényel, rá kell tudni venni az interjúalanyokat, hogy ilyen személyes dolgokról is beszéljenek. Az interjúk általában nagyon jól sikerültek, kellemes élményként maradtak meg a szerzők emlékezetében. Sok esetben az interjúk után kialakultak érdekes, személyes beszélgetések.

A terjesztői tapasztalatok szerint a „hírességek” jelenléte a címlapon valóban segít abban, hogy többen vásároljanak Fedél Nélkül-t, azok is, akik eddig nem vették az újságot. Az ismert arcok megváltoztathatják a Fedél Nélkül megítélését, ezen keresztül akár az újságot terjesztő hajléktalan emberek megítélését is kedvező irányba befolyásolhatják.

Az ismert arcok megjelentetésének nem titkolt célja, hogy a Fedél Nélkül (és ezen keresztül a Menhely Alapítvány) újabb támogatókra tegyen szert. Az, hogy „kik adták az arcukat”, segít a leendő adományozók megszólításában.

A program futása során minden páros lapszámunkban négy oldalas mellékletet jelentetünk meg az Utcák Népe címmel. A mellékletnek elsősorban ismeretterjesztő funkciója van: a hajléktalanságról, a hajléktalanellátó rendszer aktuális kérdéseiről tájékoztatja az olvasókat, melynek segítségével valósabb képet alkothat az olvasó a hajléktalanságról, annak okairól és magukról, a hajléktalan emberekről. További funkciója, ebből következik: a hajléktalan embereket sújtó előítéletek csökkentése, a róluk alkotott kép pozitív irányba való megváltoztatása.

Olyan döntéshozó pozícióban lévő (az állami vagy a civil szférában dolgozó) személyek szólalnak meg, akik valamilyen kapcsolatban állnak a hajléktalanság ügyével. 2009-ben a melléklet három száma jelent meg (400., 402., 404. számunkban), benne Pelle Józseffel, a BMSZKI igazgatójával, Korózs Lajos szociálpolitikai államtitkárral és dr. Kovárik Erzsébet szociálpolitikai szakállamtitkárral készült interjúkkal..

Az interjúalanyok szívesen vállalták a beszélgetést, ami a riportereknek lehetőséget adott arra, hogy az őket érintő és foglalkoztató kérdésekről azokkal beszélgethessenek, akiknek befolyásuk van a hajléktalan ügy „alakítására”. A szerzők számára újdonságot jelentett, hogy ezekről az interjúkról minden esetben videofelvétel is készült. Tanulságos, érdekes interjúk születtek, melyek teljes terjedelmükben a Fedél Nélkül honlapján olvashatók és video formájában láthatóak majd.

A mellékletben továbbá ismeretterjesztő cikkeket jelentetünk meg szakértők tollából, hétköznapi embereknek szóló, a témát mégis mélyen tárgyaló írásokat.

 

(Önkéntesek)

Feladataink az év során nem csökkentek, bár két futó programunkhoz részmunkaidős segítséget is képesek vagyunk megfizetni, még mindig nem elegendő a rendelkezésünkre álló munkaidő, így feladataink végzésébe bevont hajléktalan embereken kívül önkéntesek segítenek. 2009-ban összesen 19 önkéntes munkatárs segédkezett a Fedél Nélkül valamely munkafolyamatában. A legtöbben (9 ember) az idegen nyelvi fordítások elkészítésében jeleskedtek, van olyan önkéntesünk is, aki a lap tördelését vagy éppen a címlap professzionális elkészítését végzi. Hat önkéntesnek jutott feladat megújuló weboldalunk elkészítésében, főként az oldalon található  - hajléktalan emberek alkotásait és lapszámainkat közreadó – archívum frissítésében.

 

(Weboldal)

2004-ben készített weboldalunk (www.fedel­nel­kul.hu) teljesen megújult a hátunk mögött hagyott másfél évben, önkénteseink segítségével kéthetente frissítjük, archívumunkban immáron az utolsó 165 lapszámunk anyagát olvashatják az érdeklődők, akár szerzők szerinti bontásban is, utcalap-linktárunk pedig ma is egyedülálló. Ismertségünket jelzi, hogy hónapról-hónapra számos kulturális oldal kért tőlünk engedélyt nálunk publikált művek újraközlésére.

 

Az utcalap tartalmilag néhány elemmel bővült, új állandó rovatunk a riport, Erdős B. Gyula állandó rovata a szenvedélybetegségekről folytatódik, kiadónk, a Menhely Alapítvány életét meghatározó események, hírek hangsúlyosabban szerepelnek ezentúl. Az új felület új arculati elemek tervezését kívánta meg, önkénteseink segítségével minden tervezési, grafikai munkát képesek voltunk házon belül, gyakorlatilag költségek nélkül megvalósítani. A vonzóbb megjelenés javuló lehetőséget teremthet hirdetési felületek értékesítésére, melynek bevételei segíthetnének munkánk hatékonyságának növelésében.

 

2010-ben legfontosabb feladatnak iskolai programunk folytatásának biztosítását tekintjük, a visszajelzések alapján fontolóra vesszük hasonló előadások felvételét a tananyagba.  Továbbra is szeretnénk megállapodásra jutni az önkormányzatokkal re­gisztrált terjesztőink közterület-foglalásáról, szervezzük hirdetési felületeink értékesítését, ami oldalszámunk további emelésének alapja lehetne.

Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható, közérdeklődésre számot tartó lapot szeretnénk életre kelteni, mely – egyedi jellegzetességeinek megőrzése mellett is – kívül-belül méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok helyütt létező, népszerű utcalapoknak. A laphoz szorosan kapcsolódó, szociális munkásokból álló stáb öt-hatszáz hajléktalan ember sorsának alakulását lenne képes figyelemmel kísérni, segíteni, ezért minden eszközt szeretnénk megragadni újbóli megszervezésére.

 

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Partnereink
Generálási idő: 0.02 másodperc 5,737,087 egyedi látogató