Március 22 2019 07:56:39
Navigáció
Facebook
Véletlen Fotó
Videók
Legfrissebb

További videók >>
Felhasználók
· Online vendégek: 3

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 109
· Legújabb tag: carlos
Security System 1.8.7 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Reklám
Beszámoló a Fedél Nélkül 2010. évi tevékenységéről

(bevezető)

A Fedél Nélkül az első magyar nyelvű utcalap. Alapításához néhai Ungi Tibor főszerkesztő a Menhely Alapítványtól kért és kapott segítséget. Szervezetünk a mai napig ellátja a lap kiadójaként rá háruló kötelességeit. A lap első száma 1993 első felében jelent meg, négy A/4 oldal terjedelemben, egy ív A/3-as lapra fénymásolva készült, pontosan akkora példányszámban, amekkorára igény volt. Az első számokban az ekkor még formálódó hajléktalanellátó rendszerről, a friss szociális törvény rendelkezéseiről szóló írások, üzenetek, versek, s grafikák kaptak helyet. Az idő előre­ ha­lad­tával a lap egyre következetesebben hajléktalan szerzők munkáit adta közre. Vételárat – az első néhány számot kivéve – nem állapítottunk meg.

Az alapító-főszerkesztő 1999-ben bekövetkezett hirtelen halála után változásokra került sor. Az alapítvány koordinátort alkalmazott, akit megbízott a lap szerkesztőbizottsága és az alapítvány közötti kapcsolat tartásával, valamint az újság előállításának technikai feladataival és a terjesztők tevékenységének koordinálásával. 2003 végétől a feladatok bővülése, a lap fejlődése miatt az alapítvány két részmunkaidős koordinátort alkalmaz, akik végre rendszerbe szedhették az éves szinten öt-hatszáz főt „foglalkoztató” lap ügyeit. A 151. számunk megjelenésével változott a formátum, lapunk 2008 tavaszáig nyolc oldalon, kétszínnyomással, nyomdában készült. 2008 márciusától a rendelkezésünkre álló felület újabb négy oldallal bővült, lapunk színes borítóval, 12 oldalon jelenik meg azóta.. Példányszámunkat megpróbáljuk az igényekhez szabni, 2010-ben 26 lapszámunk jelent meg, 4.000 és 7.000 között ingadozó példányszámmal, összesen 112.000 példány fogyott.

(Terjesztők)

Lapunk terjesztését néhány kivételtől eltekintve hajléktalan emberek végzik, akik terjesztési szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve jogosultak lapunk terjesztésére. A lap példányait közvetlenül a nyomda alkalmazottjától vásárolták meg 30 Ft/db áron. Bevételeikről nem kell elszámolniuk.

A terjesztőket érintő alapműködésünk alig változott, a személyzet viszont egy újabb bevont terjesztővel bővült. 2010-ben lapunk két koordinátora, és két kiemelt terjesztőnk adtak ügyeletet a Kürt utcai melegedőnkben, minden munkanapon 9-12 óra közt. A 2010-es évben újabb terjesztőt sikerült bevonnunk a szerkesztőség munkájába, így jelenleg hatan tudjuk segíteni terjesztőink problémáinak megoldását. Munkatársaink ügyeleti idejükben fogadják a hozzánk látogató terjesztőket; a lapterjesztést érintő adminisztráció elvégzése mellett problémáikat is regisztrálják, megbeszélik, az érintettel közösen megoldást keresnek rá. Konfliktushelyzeteket kezelnek, segítséget nyújtanak a terjesztők közötti vitás ügyek rendezésében. Utcai ellenőreink (két koordinátor és három terjesztő) munkájáról e fejezet végén lesz még szó.

A lap létrehozása óta 2010 utolsó napjáig 1.707 terjesztőt regisztráltunk, 2010-ben 73 új terjesztőt vettünk fel, közülük 24 főt sikerült megtartanunk, harmadukkal a felvételi beszélgetés után nem találkoztunk többé, ami az elmúlt években megszokott arányoknak megfelel. Az év során összesen 309 terjesztőnk jelent meg legalább egyszer szerkesztőségünkben (7%-os csökkenés az előző évhez képest), ők összesen 5.208 alkalommal kerestek fel bennünket lapvásárlás céljából, 4.979 alkalommal pedig egyéb ügyekben (engedélyt pótolni, ügyet intézni, beszélgetni vagy épp csak melegedni). Teljes ügyfélforgalmunk 2010-ben: 8.642 megjelenés, az átlagos napi ügyfélforgalom 34 fő, ami 5%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Az eredmény terjesztőink számának és a szerkesztőségben csupán a melegedő-szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenéséből együttesen adódik.

Terjesztői hálózatunkban a 2006-ban elindult változás 2010-ben is folytatódott. A terjesztőkkel folytatott egyre szorosabbá váló együttműködés, elvárásaink következetes közvetítése, megegyezéseink számonkérése és apróbb adminisztratív (a terjesztői engedély érvényességét érintő) változtatások, illetve helyszíni ellenőrzéseink eredményeképpen regisztrált terjesztőink száma tovább csökkent, igaz az előző években tapasztalt mártékhez képest kevésbé. Míg 2007-ben összesen 454 terjesztőnk járt nálunk legalább egyszer, 2008-ban csak 378-an, 2009-ben 332-en, 2010-ben pedig 309. Közülük is csupán 133 főről mondhatjuk el, hogy rendszeresen végzi e tevékenységet, a többiek legfeljebb öt alkalommal fordultak meg szerkesztőségünkben. Összességében tavaly 23, 2005 óta összesen mintegy 150 fővel csökkent terjesztőink létszáma. Közülük legkevesebb 39-en elhunytak (2010-ben 11 fő), legkevesebb 36 fő jobb munka, jobb élet reményében visszaadta engedélyét (2009-ben 6 fő), illetve pontosan 30 esetben mi magunk döntöttünk a kizárás mellett (mindannyiszor terjesztői szabályzatunk rendszeres megszegéséért). A többiekről nincs visszajelzésünk, bizonyosan vannak köztük olyanok, akik soknak érezték az odafigyelést, akik maguk látták be, hogy szabályzatunkat képtelenek betartani. A folyamat 2006 és 2009 közt példányszámunk jelentős, 40%-os csökkenésével járt, amiért kárpótol bennünket a terjesztőkről érkező visszajelzések és helyszíni ellenőrzéseken szerzett tapasztalataink. Terjesztői hálózatunk kisebb lett, de szebb. Reményeink szerint elért eredményeinket mutatja, hogy a 2010-es év harmadik harmadától nagyon szerény, de látható növekedésnek isndultunk, ami megmutatkozik mind az aktív terjesztők számában, mind az értékesített lapok számában.

Kiemelt Terjesztői mintacsoportunk sem bomlott fel a 2007 végén zárult EQUAL program befejeztével, sőt néhányukat sikerült olyannyira bevonnunk a lap életébe, hogy ma már nagyban segítik munkánkat, ügyeletet adnak melegedőnkben, helyszíni ellenőrzéseket végeznek, illetve közös programokat szerveznek, bonyolítanak, csupa olyan feladatot, melyet a múltban az év végén elveszített munkatársaink végeztek. Kiemelt terjesztőink ma már zárt klubként működnek, új tagot csak a régiek támogatásával vesznek fel, megkövetelik egymástól a klub életében való rendszeres részvételt, bár önálló (segítségünk nélküli) működésre ma még nem képesek. 2010 évben két új taggal bővült klubunk, és senki sem távozott belőle, jelenleg 18-an jogosultak a kiemeltek piros kitűzőjének viselésére. 2010 nyarától két Kiemelt Terjesztőnk önkéntesként részt vesz a Menhely Alapítvány délutáni ételosztó programjában is.

Változatlanul havi rendszerességgel tartjuk a Kiemelt Terjesztői Klubunkat, melyet az időjárás és az aktualitások figyelembevételével szervezünk: kirándulás a Budai-hegységben; állatkerti látogatás; halottaink meglátogatása a temetőben; adományruhák szortírozása nappali melegedőnkben stb. Az év legnagyobb eseményeként 15 Kiemelt Terjesztőnkkel és 2 szerzőnkkel három napot töltöttünk Káptalanfüreden, a Balaton partján. Terjesztőink közül többen először tettek látogatást a magyar tenger partján, a többiek pedig gyermekkorukban jártak ott utoljára, óriási élmény volt számukra az a hétvége.

A Kiemelt Terjesztői Klubokat az Összefogás Közalapítvány támogatásával tudtuk megvalósítani.

(Helyszíni ellenőrzés)

Nagyon fontosnak érezzük, így alapműködésünk részének tekintjük terjesztőink munkavégzésének ellenőrzését. Ilyenkor munkatársaink a munkavégzés helyén keresik fel terjesztőinket, munkavégzésüket megfigyelik, elemzik az érintettel, felmérik a jelentkező igényeket, megbeszélik a híreket, eseményeket. Terjesztőink sokkal nagyobb bizalommal fordulnak problémáikkal olyan kollégához, akivel saját „pályájukon” találkoztak, s nem csupán a szerkesztőségből ismerik. A már említett kapacitáscsökkenés miatt segítségül hívtunk önkénteseket, illetve hárman vállalták kiemelt terjesztőink közül is társaik ellenőrzését, így az év során majd 500 helyszíni ellenőrzést végeztünk. 2010 évben összesen 27 esetben volt szükség terjesztői engedély bevonására, ebből 6 esetben egy hónapnál hosszabb, 2 esetben egy évnél hosszabb időre, a büntetések száma évek óta csökkenőben van, így volt ez tavaly is.

A BRFK Közlekedésrendészetével 2007-ben kötött megállapodásunk értelmében új, színesebb, nehezebben hamisítható terjesztői igazolványokkal és fényvisszaverős mellényekkel láttuk el terjesztőinket, a BRFK munkatársai pedig rendszeres balesetvédelmi oktatásokkal segítik munkánkat. Az oktatáson való részvétel minden terjesztőnknek kötelező, az új formátumú kitűző átadásának előfeltétele. 2010-ben három alkalommal, a jövőben három havonként szervezünk balesetvédelmi oktatást, melyet a Közlekedésrendészet kollegái melegedőnkben tartottak, tartanak meg.

A 2010-es évben dinamikusan fejlődött a fővároson kívül értékesített lapok száma, újabb vidéki városok lakói juthattak hozzá lapunkhoz. 11 megye 18 városában (Békéstől Hevesen át Győrig) összesen 19 terjesztőnk dolgozik, akik az év végére teljes forgalmunknak majd a negyedét bonyolították. Tapasztalataink szerint ezekben a városokban az adományt adó emberek jóval nagyobb arányban kérik, fogadják el lapunkat, mint a fővárosban, azaz a vidéki terjesztés további erősítésében vagyunk érdekeltek.

(Szerzők)

2010-ben kétszáznál több szerzőtől kaptunk megjelentetésre szánt alkotást, kétharmad részt hajléktalan szerzőkkel és harmadrészt nem hajléktalan szerzőkkel, jórészt kortárs költőkkel dolgoztunk együtt. Közülük az év során száznál több szerzőnk négyszáz alkotását jelentettük meg lapunkban, azaz négyszáz alkalommal juttattunk hajléktalan embert önkifejezési lehetőséghez. 2003-ban létrehozott Dokumentumtárunkban ma már majd ötszáz szerző több ezer, még kiadatlan kéziratát őrizzük. Kéziratainkból két igényes antológia látott napvilágot.

A szerzőinkből 2006-ban alakult Vagyunk – Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete csendes évet zárt, három önálló kiállítást szerveztek. A tárlatokon szépirodalmi és képzőművészeti alkotások egyaránt megtalálhatóak, a művek zöme eladó, így is segítve alkotóikat.

(Művészeti pályázat)

2004 februárjában hirdettük meg művészeti pályázatunkat hajléktalan emberek részére. A pályázat sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a meghirdetés kezdetétől 2010. decemberig 1.870 pályázat keretében közel 5100 pályamunkát kaptunk és 250 hajléktalan alkotó kedvű emberrel kerültünk kapcsolatba. Ezekből 2010-ben 272 pályázat, 658 pályamunka érkezett hozzánk 98 személytől, akik közül 29-en újonnan kapcsolódtak a programba. A legtöbb pályamunkát Budapestről kapjuk, de egyes vidéki városok is bekapcsolódtak a munkába: pl. Debrecen, Ózd, Pápa, Sopron, Veszprém, Szeged, Vác. A művészeti pályázat három kategóriában (vers, próza, grafika) és havi rendszerben működik, minden hónap végén az előző havi munkákat díjazzuk a DocuArt Kocsiszínben rendezett ünnepségen. Mindhárom kategóriában három díjat ad ki a zsűri: az első helyezett nettó 5.000 Ft, a második helyezett n. 3.000 Ft, a harmadik helyezett n. 2.000 Ft pénzjutalomban részesül. A nyertes pályázatokat teljes egészében a Fedél Nélkül bankszámlájára érkező lakossági adományokból finanszírozzuk. 2010-ben összesen 349.000 Ft-tal jutalmaztuk a helyezetteket.

2006 óta tartjuk az Éves Díjkiosztó ünnepségünket, melynek során az év összes első és második helyezett pályamunkáját átolvassa egy kortárs művészekből álló zsűri és kiválasztja az Év versét, az Év prózáját és az Év grafikáját. A 2010-es éves zsűrink tagjai: Háy János író; Kukorelly Endre író; Kerekes Gábor képzőművész; Horváth Tibor képzőművész; Fekete András a rendes zsűri elnöke. Az Éves Díjkiosztó Ünnepségünket 2010-ben is a Gödör Klubban tartottuk, ahol a szerzőinket támogató Helikon Art Művészeti Alapítvány is jutalmazta az általuk legjobbnak tartott munkákat.

2010. év folyamán grafikusaink munkáiból öt kiállítást szerveztünk. Május 8-án a Szegénység Elleni Küzdelem Európai Éve jegyében tartottunk egynapos kiállítást az Erzsébet téren, ahol kígyózó sorokban várták az érdeklődők, hogy megtekinthessék szerzőink munkáit. A kiállításnak olyan nagy sikere volt, hogy a Gödör Klub meghívott bennünket egy másfél hónapos kiállításra, mely június 15-én nyílt. Majd október 16-án szintén a Szegénység Elleni Küzdelem Európai Éve jegyében nyitottunk meg egynapos tárlatunkat a Tűzraktérben és ugyanezen a napon nyílt az egyhónapos kiállításunk a Cökxpont Ambient Kávézóban. A 2010. év mérföldkő lett a Fedél Nélkül kiállításainak történetében, mert először tudtuk munkáinkat megmutatni a szociális szféra keretein kívül, elérve a fiatalabb generációt.

(Első kézből a hajléktalanságról)

A Norvég Alap támogatásával 2009-ben indult Első kézből a hajléktalanságról c. programunk 2010 májusa közt zajlott. A program keretében általános és középiskolákba, valamint felsőoktatási intézményekbe jártunk beszélgetni a hajléktalanságról, a hajléktalan emberek életéről egy szociális munkás és egy otthontalan ember részvételével. A programot a Van Esély Alapítvánnyal közösen szerveztük, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus és a Fővárosi Szociális Közalapítvány anyagi támogatásával.

A hajléktalan ember elmesélte élettörténetét, otthontalanná válásának okait, a lelki és érzelmi megrázkódtatáson túlmutató lehetséges kiutakat és terveit, a szociális munkás szakmai jellegű, átfogó előadást tartott a hajléktalanságról. A beszélgetések során igyekeztünk közelebb hozni a hajléktalan emberek életét a diákokhoz és megmutatni, hogy az utcán élők élete rettenetesen nehéz, ugyanakkor arra is fölhívtuk a figyelmet, hogy a hajléktalan emberek többsége dolgozik és szállón él, valamint többségük ruházatuk alapján föl sem ismerhető. A program fő célja, hogy csökkentsük a hajléktalan embereket érő diszkriminációt.

A program teljes futamideje alatt 12 iskolában 35 előadást tartottunk, és közel 1000 diákot értünk el. A visszajelzések alapján alig volt olyan fiatal, akit érintetlenül hagyott a téma, a legtöbben mélységes döbbenettel fogadták a hajléktalan emberek élettörténeteit és sokan átértékelték magukban a hajléktalanságról alkotott addigi véleményüket.

Május óta igaz szerényebb körülmények közt, és finanszírozás nélkül folytatjuk a programot, s reményeink szerint a jövőben is képesek leszünk közvetlenül az iskolák népességéhez szólni.

(Sztárokkal beszélgetünk és az Utcák Népe Melléklet)

Az NCA pályázati támogatásával indult programunkat 2009 novemberétől valósítjuk meg, 2010 májusa óta önerőből. 2010-ben 27, a szakmájában csúcsra jutott emberrel, sztárral készült interjú jelent meg az FN hasábjain, többek közt Halász Judit, Monspart Sarolta, Oláh Ibolya, Dace Radina, Csernus Imre, Benkő László, Kukorelly Endre szerepeltek az újság címlapján. 2011 elején jelennek meg a Csuja Imrével, Karafiáth Orsolyával, Gáspár Sándorral készült interjúk.

Az ismert emberek megszólítása, szándékaink szerint, emeli a lap színvonalát, és elismertségét, ill. ráirányítja az emberek figyelmét a hajléktalanságra, mint problémára.

A koncepció szerint többségében olyan személyiségeket kerestünk, akik komoly krízishelyzetet éltek meg életük során, amiből sikerült felállniuk. Az interjúk arra próbálnak fókuszálni, hogy hogyan sikerült túljutniuk ezeknek az embereknek életük nehéz helyzetein. Ennek célja, hogy valamiféle példát, mintát, reményt adhasson arra, hogy minden nehéz és reménytelennek tűnő helyzetből van kiút. A riportalanyok a hajléktalanságról alkotott véleményüket is megosztják az olvasókkal, aminek szintén véleményformáló hatása lehet.

A riportokat ezúttal is hajléktalan emberek, régi szerzőink készítik, egy szerkesztő segítségével. Az elmúlt évek tapasztalatai sokat segítenek, de riportereink számára ez kihívást jelentő feladat, alapos felkészülést igényel, rá kell tudni venni az interjúalanyokat, hogy megnyíljanak, igazán személyes dolgokról is beszéljenek. Az interjúk általában nagyon jól sikerültek, kellemes élményként maradtak meg a szerzők emlékezetében. Sok esetben az interjúk hosszú, személyes beszélgetésekben folytatódtak.

A terjesztői tapasztalatok szerint a „hírességek” jelenléte a címlapon valóban segít abban, hogy többen vásároljanak Fedél Nélkül-t, azok is, akik eddig nem vették az újságot. Az ismert arcok megváltoztathatják a Fedél Nélkül megítélését, ezen keresztül akár az újságot terjesztő hajléktalan emberek megítélését is kedvező irányba befolyásolhatják.

Az ismert arcok megjelentetésének nem titkolt célja, hogy a Fedél Nélkül (és ezen keresztül a Menhely Alapítvány) újabb támogatókra tegyen szert. Az, hogy „kik adták az arcukat”, segít a leendő adományozók megszólításában.

A program futása során (2010 májusáig) minden páros lapszámunkban négy oldalas mellékletet jelentettünk meg az Utcák Népe címmel. A mellékletnek elsősorban ismeretterjesztő funkciója van: a hajléktalanságról, a hajléktalanellátó rendszer aktuális kérdéseiről tájékoztatja az olvasókat, melynek segítségével valósabb képet alkothat az olvasó a hajléktalanságról, annak okairól és magukról, a hajléktalan emberekről. További funkciója, ebből következik: a hajléktalan embereket sújtó előítéletek csökkentése, a róluk alkotott kép pozitív irányba való megváltoztatása.

Olyan döntéshozó pozícióban lévő (az állami vagy a civil szférában dolgozó) személyek szólalnak meg, akik valamilyen kapcsolatban állnak a hajléktalanság ügyével. 2010-ben a melléklet négy száma jelent meg (407., 409., 411., 413. számunkban), benne Kártyás Irénnel, a Menhely Alapítvány igazgatójával, Lőrincz Norberttel, Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumának elnökével, Ikvai-Szabó Imrével, az Összefogás Közalapítvány kuratóriumának elnökével és Bakos Péterrel, a FEANTSA magyar képviselőjével készült interjúkkal..

Az interjúalanyok szívesen vállalták a beszélgetést, ami a riportereknek lehetőséget adott arra, hogy az őket érintő és foglalkoztató kérdésekről azokkal beszélgethessenek, akiknek befolyásuk van a hajléktalan ügy „alakítására”. A szerzők számára újdonságot jelentett, hogy ezekről az interjúkról minden esetben videofelvétel is készült. Tanulságos, érdekes interjúk születtek, melyek teljes terjedelmükben a Fedél Nélkül honlapján olvashatók és videó formájában láthatóak is.

A mellékletben továbbá ismeretterjesztő cikkeket jelentetünk meg szakértők tollából, hétköznapi embereknek szóló, a témát mégis mélyen tárgyaló írásokat.

(folytatás - a beszámoló vége)


Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Partnereink
Generálási idő: 0.02 másodperc 5,737,023 egyedi látogató