Március 22 2019 07:57:25
Navigáció
Facebook
Véletlen Fotó
Videók
Legfrissebb

További videók >>
Felhasználók
· Online vendégek: 3

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 109
· Legújabb tag: carlos
Security System 1.8.7 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Reklám
Beszámoló a Fedél Nélkül 2008. évi tevékenységéről

Az első magyar nyelvű utcalap 15. éve a napi működés újjászervezésének éve volt. 2007. december 31-ével kifutó pályázati projektünk után hét kollégát veszítettünk el, heti 220 munkaórát. A projekt eredményeit azonban – jórészt – sikerült megőriznünk, a megmaradt két részmunkaidős munkatárs erejét önkéntesek és hajléktalan emberek bevonásával sokszoroztuk meg.

Az évsorán bővült lapunk terjedelme, az addigi 8 kétszínnyomással készülő A/4-es oldal márciustól négyszínnyomott borítóval jelenik meg, vagyis immár 12 oldallal. Példányszámunkat megpróbáljuk az igényekhez szabni, 2008-ban 5.500 és 10.000 között ingadozott, összesen mintegy 150.000 példány fogyott.

Lapunk terjesztését néhány kivételtől eltekintve hajléktalan emberek végzik, akik terjesztési szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve jogosultak lapunk terjesztésére. A lap példányait 2008-ban is közvetlenül a nyomda alkalmazottjától vásárolták meg 15 Ft/db áron, márciustól 30 Ft/db áron. Bevételeikről nem kell elszámolniuk.

A terjesztőket érintő alapműködésünk is változott. Lapunk két koordinátora, valamint a kiemelt terjesztők egyike a hét négy munkanapján adtak ügyeletet a Kürt utcai melegedőnkben, szerda kivételével minden délelőtt 9-12 óra közt. Munkatársaink ügyeleti idejükben fogadják a hozzánk látogató terjesztőket; a lapterjesztést érintő adminisztráció (engedélyek hosszabbítása, pótlása, újak kiadása,…) elvégzése mellett problémáikat is regisztrálják, megbeszélik, az érintettel közösen megoldást keresnek rá. Konfliktushelyzetekben sok esetben szükség van a terjesztők közötti mediációra.

2008-ban 41 új terjesztővel folytattunk sikeres felvételi beszélgetést, a lap létrehozása óta 2008 utolsó napjáig 1.567 terjesztőt regisztráltunk,. Az év során 378 fő jelent meg közülük szerkesztőségünkben, ők összesen 5.816 alkalommal kerestek fel bennünket lapvásárlás céljából, 3.908 alkalommal pedig egyéb ügyekben (engedélyt pótolni, ügyet intézni, beszélgetni vagy épp csak melegedni). Teljes ügyfélforgalmunk 2008-ban: 9.724 megjelenés, az átlagos napi ügyfélforgalom 38,8 fő.

Az év első Terjesztői Gyűlésén két fontos döntés született. Egyrészről a gyűlés elfogadta az előző év során ugyane fórum által pontról pontra végigbeszélt szabályzatunk új változatát, ami azóta is hatályos. Másrészt úgy határoztunk, akár a lap árának emelkédésével is bővíteni szertnénk a rendelkezésünkre álló felületet. Márciustól a Fedél Nélkül színes borítót kapott és 12 oldalasra bővült, a terjesztők pedig a hét éve változatlan 15 Ft/példány helyett 30 forintért szerezhetik be lapunkat.

2007. 12. 31-én véget ért az Európai Unió EQUAL programja által finanszírozott projektünk , melynek során három szociális munkás alkalmazásával megerősítettük terjesztői hálózatunkat és három hajléktalan szerzőnk, illetve egy szerkesztő alkalmazásával négy oldalon állandó mellékletet jelentettünk meg lapunkban. 2008 első napján tehát hét kollégát veszítettünk el, összesen heti 220 munkaórát. Már a projekt futása során is, de főként az idei év első felében olyan új szerkezetet voltunk kénytelenek kialakítani, melyek segítenek leviselni veszteségeinket úgy, hogy a projekt vívmányaiból minél kevesebbet kelljen elengednünk. Az év végén azt mondom, nem vallottunk szégyent.

Terjesztői hálózatunkban az előző két évben elindult változás 2008-ban is folytatódott. A terjesztőkkel folytatott egyre szorosabbá váló együttműködés, elvárásaink következetes közvetítése, megegyezéseink számonkérése és apróbb adminisztratív (a terjesztői engedély érvényességét érintő) változtatások, illetve helyszíni ellenőrzéseink eredményeképpen regisztrált terjesztőink száma csökkent. Míg 2007-ben összesen 454 terjesztőnk járt nálunk legalább egyszer, 2008-ban csak 378-an. Közülük is csupán 122-ről mondhatjuk el, hogy rendszeresen végzi e tevékenységet, ami tavaly 55, az EQUAL projekt indulása óta összesen 92. rendszeres terjesztő elveszítését jelenti. Bár adataink elemzésével még nem végeztünk, ma is tudjuk, hogy közülük legkevesebb 19-en elhunytak, legkevesebb 21 fő jobb munka, jobb élet reményében visszaadta engedélyét, illetve néhány esetben mi magunk döntöttünk a kizárás mellett (mindannyiszor terjesztői szabályzatunk rendszeres megszegéséért. A többiekről nincs visszajelzésünk, bizonyosan vannak köztük olyanok, akik soknak érezték az odafigyelést, akik maguk látták be, hogy szabályzatunkat képtelenek betartani.A folyamat példányszámunk jelentős, 30%-os csökkenésével járt, amiért kárpótol bennünket a terjesztőkről érkező visszajelzések és helyszíni ellenőrzéseken szerzett tapasztalataink javulása. Terjesztői hálózatunk kisebb lett, de szebb.

Kiemelt Terjesztői mintacsoportunk sem bomlott fel az EQUAL program befejeztével, sőt néhányukat sikerült olyannyira bevonnunk a lap életébe, hogy ma már nagyban segítik munkánkat, ügyeletet adnak melegedőnkben, helyszíni ellenőrzéseket végeznek, illetve közös programokat szerveznek, bonyolítanak, csupa olyan feladatot, melyet a múltban az év végén elveszített munkatársaink végeztek. Kiemelt terjesztőink ma már zárt klubként működnek, új tagot csak a régiek támogatásával vesznek fel, megkövetelik egymástól a klub életében való rendszeres részvételt, bár önálló (segítségünk nélküli) működésre ma még nem képesek.

Nagyon fontosnak érezzük, így alapműködésünk részének tekintjük terjesztőink munkavégzésének ellenőrzését. Ilyenkor munkatársaink a munkavégzés helyén keresik fel terjesztőinket, munkavégzésüket megfigyelik, elemzik az érintettel, felmérik a jelentkező igényeket, megbeszélik a híreket, eseményeket. Terjesztőink sokkal nagyobb bizalommal fordulnak problémáikkal olyan kollégához, akivel saját „pályájukon” találkoztak, s nem csupán a szerkesztőségből ismerik. A már említett kapacitáscsökkenés miatt segítségül hívtunk önkénteseket, illetve néhányan vállalták kiemelt terjesztőink közül is társaik ellenőrzését. Az év során összesen 46 esetben volt szükség terjesztői engedély bevonására, ebből 16 esetben egy hónapnál hosszabb, 7 esetben egy évnél hosszabb időre.

A BRFK Közlekedésrendészetével 2007-ben kötött megállapodásunk értelmében új, színesebb, nehezebben hamisítható terjesztői igazolványokkal és fényvisszaverős mellényekkel láttuk el terjesztőinket, a BRFK munkatársai pedig rendszeres balesetvédelmi oktatásokkal segítik munkánkat. Az oktatáson való részvétel minden terjesztőnknek kötelező, az új formátumú kitűző átadásának előfeltétele.2008-ban négy alkalommal, a jövőben három havonként szervezünk balesetvédelmi oktatást, melyet a Közlekedésrendészet kollegái melegedőnkben tartottak, tartanak meg.

A szerzőinkből 2006-ban alakult Vagyunk – Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete csendes második évet zárt, négy önálló kiállítást szerveztek, önálló, állandó tárlatuk nyílt, illetve december elején karácsonyi vásárt tartottak tagjaik alkotásaiból. A tárlatokon szépirodalmi és képzőművészeti alkotások egyaránt megtalálhatóak, a művek zöme eladó, így is segítve alkotóikat.

A Fedél Nélkül tevékenységének másik részében a társadalom egésze számára próbáljuk meg bemutatni a nálunk végzett munkát, illetve megpróbálunk kisebb-nagyobb társadalmi közösségeket, mikrokultúrákat megszólítani, célunk szerint elősegítve egyrészt lapunk, másrészt a hajléktalan emberek, a hajléktalanság elfogadottságát. Elsőként említenénk a már-már lapunk alapműködéséhez tartozó kezdeményezésünket, művészeti pályázatunkat. 250. lapszámunkban, 2004 februárjában a BMSZKI és a Menhely Alapítvány folyamatosan futó művészeti pályázatot írt ki hajléktalan emberek számára. Havonta három kategóriában (vers, próza, grafika) a három-három legszínvonalasabb művet pénzjutalommal díjazzuk. Az első helyezettek nettó 5.028 Ft-ot, a második helyezettek 3.017 Ft-ot, a harmadik helyezettek 2.003 Ft-ot kapnak. A zsűri különdíjjal értékel olyan alkotásokat, melyek nem férnek bele a kiírt kategóriákba, de magas színvonalúak. Ilyenek lehetnek például gobelinek, agyagtárgyak, üvegtárgyak vagy egyéb művek. A díjazott munkákat közöljük lapunkban, így szerzőink egy része már hozzájuthat némi fizetséghez publikációiért. 2004 februárjától 2008 december végéig az összesen 1202 beérkezett pályázat keretében 3657 pályamunkát kaptunk, melyet 192 pályázó adott be. Ebből 2008-ban 242 pályázat, összesen 778 pályamunka érkezett hozzánk 94 személytől, 14 új pályázó kapcsolódott a programba. A számok tükrében kijelenthető, hogy a Fedél nélkül művészeti pályázata sikeres, hiszen évről évre egyre több pályamű érkezik, mostanra gyakorlatilag csak töredéküket tudjuk megjelentetni lapunkban. Sikerünket alátámasztja, hogy a nyertes pályázók pénzdíjait a kezdetek (2004 február) óta teljes egészében a Fedél Nélkül számlájára érkező lakossági adományokból finanszírozzuk. A múlt évben összesen 432.120 Ft-ot költöttünk a pénzdíjakra.

Decemberi díjátadónkat nagylelkű támogatónknak köszönhetően – lassan hagyományosnak mondható helyszínen, ötödik alkalommal rendezhettük nívós helyszínen, a Magyar Írószövetség székházában. Harmadik alkalommal adjuk ki az év legjobb alkotása díjakat, az ünnepségre 2009 év elején kerül sor.

A sokat emlegetett EQUAL programnak köszönhetően 2008-ban is volt lehetőségünk szerzőink közül néhánynak bért fizetni az elvégzett munkájáért. Az év második felében összesen harminc tematikus riportot rendeltünk tőlük, 15 az országban megvalósult EQUAL projektekről, 15 pedig lapunk terjesztőivel, szerzőivel, olvasóival készült. A munkát részmunkaidős munkatárs koordinálta, szervezett, betanított, számon kért, illetve elkészítette a projektelem elszámolásait. A riportok rövidített változata folyamatosan jelenik meg lapunkban, az eredeti verziót pedig weboldalunkon adjuk közre. Alkotóink azonban nem csak hajléktalan emberek, 2008-ban összesen 106 hajléktalan szerzővel és mintegy ötven, nem hajléktalan szerzővel, jórészt kortárs költőkkel dolgoztunk együtt.

Részt vettünk, tevőlegesen is hozzájárultunk az „Önarckép” projekt megvalósításához, melynek célja, hogy újszerű módon segítse a hajléktalan emberek társadalmi befogadását és integrációját, valamint, hogy a BMSZKI és a Menhely Alapítvány munkájára felhívja a figyelmet. A társadalmi köztudat formálásának egy újszerű Angliában kifejlesztett és sikerrel alkalmazott, hazai körülmények között a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület által adaptált módját választottuk, melynek keretében nem a hagyományos módon, a többségi társadalom szemszögéből mutatjuk be a diszkriminált csoport tagjait, hanem számukra biztosítunk lehetőséget a hiteles és reális bemutatkozásra, saját maguk és értékeik felmutatására. A különböző művészi eszközökkel létrehozott önarcképeket, üzeneteket különböző médiumokban (bemutatva metro-plakát, freecard, honlap stb.) segítjük az otthontalanná vált emberek előítélet-mentes bemutatkozását. A programban résztvevő szervezetek: Menhely Alapítvány, Fedél Nélkül, BMSZKI; Menedék Egyesület.

Feladataink az év során nem csökkentek, csupán a rendelkezésünkre álló munkaidő, így feladataink végzésébe bevont hajléktalan embereken kívül önkéntesek segítenek. 2008-ban összesen 21 önkéntes munkatárs segédkezett a Fedél Nélkül valamely munkafolyamatában. A legtöbben (9 ember) az idegen nyelvi fordítások elkészítésében jeleskedtek, van olyan önkéntesünk is, aki a lap tördelését vagy éppen a címlap professzionális elkészítését végzi. Hat önkéntesnek jutott feladat megújuló weboldalunk elkészítésében, főként az oldalon található - hajléktalan emberek alkotásait és lapszámainkat közreadó – archívum frissítésében.

2004-ben készített weboldalunk (www.fedel­nel­kul.hu) teljesen megújult a hátunk mögött hagyott évben, önkénteseink segítségével kéthetente frissítjük, archívumunkban immáron az utolsó 138 lapszámunk anyagát olvashatják az érdeklődők, akár szerzők szerinti bontásban is, utcalap-linktárunk pedig ma is egyedülálló. Ismertségünket jelzi, hogy hónapról-hónapra számos kulturális oldal kért tőlünk engedélyt nálunk publikált művek újraközlésére.

Az utcalap új tartalmi elemekkel bővült, új állandó rovataink: a rejtvény, Erdős B. Gyula állandó rovata Szenvedélybetegségek naív szemmel címmel, a riport, és a Vetít a Fedél Nélkül. Az új felület új arculati elemek tervezését kívánta meg, önkénteseink segítségével minden tervezési, grafikai munkát képesek voltunk házon belül, gyakorlatilag költségek nélkül megvalósítani. A vonzóbb megjelenés javuló lehetőséget teremthet hirdetési felületek értékesítésére, melynek bevételei segíthetnének munkánk hatékonyságának növelésében.

2009-ben legfontosabb feladatnak lezárt projektjeink eredményeinek átmentésén túl a szerzőink által alapított egyesület megerősödésének elősegítését tekintjük, annak érdekében, hogy saját sorsuk alakításában sokkal többet tehessenek. Továbbra is szeretnénk megállapodásra jutni az önkormányzatokkal re­gisztrált terjesztőink közterület-foglalásáról, szervezzük hirdetési felületeink értékesítését, ami oldalszámunk további emelésének alapja lehetne.

Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható, közérdeklődésre számot tartó lapot szeretnénk életre kelteni, mely – egyedi jellegzetességeinek megőrzése mellett is – kívül-belül méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok helyütt létező, népszerű utcalapoknak. A laphoz szorosan kapcsolódó, szociális munkásokból álló stáb öt-hatszáz hajléktalan ember sorsának alakulását lenne képes figyelemmel kísérni, segíteni, ezért minden eszközt szeretnénk megragadni újbóli megszervezésére.

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Partnereink
Generálási idő: 0.01 másodperc 5,737,037 egyedi látogató